Zaman ve Hafızanın Kıyısında

Bir sanatkâr-yazar, bir filozoftan nasıl beslenir? Zihnî serüveninde bu etkileri nereye oturtur? Edebi bir eserde felsefî bir düşünce nasıl tezahür eder?

Bergson felsefesinin Tanpınar’ın eserlerindeki izdüşümleri ve üstlendiği kurucu rol çokça zikredilmiştir.

Bu konuda deneme-makale hacminde ve tematik açıdan sınırlı müstakil çalışmaların yanında birçok araştırma, inceleme ve monografide Tanpınar-Bergson etkileşimine dair çok sayıda değinilerde bulunulmuştur. Fakat konuyu tüm yönleriyle ve yazarın eserlerinin tamamını kapsayacak derecede bütünlüklü olarak ele alan bir çalışma henüz ortaya konulmamıştır.

Bu eser bu boşluğu doldurmak adına bir adım atmaktadır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Zaman ve Hafızanın Kıyısında / Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi
Şerif Eskin
Dergâh Yayınları
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Edebiyat, İnceleme
213 Sayfa
13,5×21 cm
ISBN: 978-975-995-541-0

Bir Cevap Yazın