Zağra Müftüsünün Hatıraları Tarihçe-i Vak’a-i Zağra
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Birkaç söz
Giriş
Yazarın hayatı ve şahsiyeti
Eserin yazılışı ve neşri
Eserin kısımları ve değeri
Yazarın oğlu Necmi Râci Bey’in eseri
Eser hakkında yazılanlar
93 Harbi’nin kısa tarihi
93 Harbi’ne dair kaynaklar
Zağra Müftüsünün Hatıraları
Naşirin ifadesi
Müellifin ifadesi
Tarihçe-i Vak’a-i Zağra
Rusyalı gelmeden
Rusyalı gelince
Kurtuluş ve hicretin başlaması
Bulgar mezalimi
Bitiş
Hecümerc-i Kıt’a-i Rumeli
Hicretname
Hicretnamenin açıklaması
93 Harbi sırasındaki Osmanlı ordusu hakkında kısa bilgiler

Künye Bilgileri

Zağra Müftüsünün Hatıraları Tarihçe-i Vak’a-i Zağra
Hüseyin Râci Efendi Zağra Müftüsü
Baskıya Hazırlayan: Ertuğrul Düzdağ
Tercüman 1001 Temel Eser, 1001 Temel Eser
Türü: Edebiyat, Tarih, Anı, Osmanlı Tarihi, E-kitap indir, E-kitap oku
309 Sayfa

 

Zağra Müftüsünün Hatıraları Tarihçe-i Vak’a-i Zağra
E-kitap okumak için tıklayın