Yûnus Emre Dîvânı

Yûnus Emre’nin Dîvânı, Dili, Düşüncesi ve San’atı

Yûnus Emre XIII. Asırda Orta Anadolu’da yaşayan mutasavvuf bir şairdir. Kaynakların verdiği bilgiye göre 1240-1 senesinde Eskişehir’e bağlı Sarıköy’de doğmuştur. Herhangi bir öğrenimden geçip geçmediği belli değildir. Tasavvuf öğrenimi için önce Hacı Bektaş-ı Velî’ye gitmiş, Onun yönlendirmesiyle Tapduk Emre’nin müridi olmuştur. Menakıba göre Tapduk Emre’ye kırk yıl hizmet ettikten sonra seyr-ü sülûkunu tamamlamıştır. 1320-1 senesinde vefat eden Yunus Emre, yazmış olduğu şiirleriyle Türkçe’yi bir aşk ve manâ dili haline getirmiştir.

Künye Bilgileri

Yûnus Emre Dîvânı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Giriş: 8 Sayfa
Metin: 429 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751733429

Yûnus Emre Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın
(Giriş)

Yûnus Emre Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın
(Metin)