Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı

İçindekiler

* İçindekiler
* Şekiller Listesi
* Fotoğraflar Listesi
* Kısaltmalar
* Giriş
* Türkiye’de Ulaşılabilirlik Mevzuatı
* İmar Mevzuatı
* Özürlüler Kanunu
* Yerel Yönetimler Mevzuatı
* Ulaşılabilir Yapılı Çevrenin Özellikleri
* Açık Alanlar
* Kaldırımlar
* Rampalar
* Merdivenler
* Yaya Geçitleri
* Taşıt Park Yerleri
* Açık ve Yeşil Alanlar
* Kent Mobilyaları
* Binalar
* Bina Girişleri
* Bina İçi Yatay Dolaşım
* Bina İçi Dikey Dolaşım
* Toplu Taşıma Hizmetleri
* Taşıtlar
* Bekleme, Aktarma, İndirme-Bindirme Yerleri
* Duraklar
* İstasyonlar
* Bilgilendirme, İşaretleme ve Duyumsanabilir Yüzey
* Bilgilendirme ve İşaretleme
* Duyumsanabilir (Hissedilebilir) Yüzey
* Yerel Yönetimlerce Kullanılabilecek Kontrol Listeleri
* Uygulama Kontrol Listesi – Hata Giderici Saptamalar Listesi
* Uygulama İçin Doğrulama Listesi
* Kaynaklar

Künye Bilgileri

Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı
Editörler: Doç. Dr. Hülagü Kaplan, Yrd. Doç. Dr. Ülkü Yüksel, Yrd. Doç. Dr. A. Burcu Gültekin, Öğr. Gör. Dr. Can Güngör, Arş. Gör. Dr. Necdet Karasu, Arş. Gör. Murat Çavuş
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
146 Sayfa
Yayın Tarihi: 2011
Türü: Yönetim, Yerel Yönetimler, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN : 9789751946799

Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı
E-kitap okumak için tıklayın