Yeni Vakıflar Hukuku

Bir yıl sonra ikinci baskısı yapılan bu kitap, sayıları hızla artan yeni vakıfların kurucuları, yöneticileri, çalışanları için bir dayanak kitap olma özelliğini taşıyor. Kitapta vakıfların kuruluşları, yönetim ve denetimleri, mali konuları işletme ve ortaklıkları, vergisel konumları, dağılma ve dağıtılmaları inceleniyor. Ayrıca yeni vakıflardan, başta aile vakıfları olmak üzere, bazı özel vakıflar, vakıf üst kuruluşları, yabancı vakıflarla, yabancıların vakıflarda görev almaları, vakıfların uluslararası faaliyetleri de inceleniyor. Kitap çok tartışılan ve birbirine karıştırılan “bağış” ve “yardım” konusunu da karmaşaya yer bırakmayacak derecede açıklıyor. Yine vakıf üniversiteleri ve üniversiteleri destekleyen vakıflar ve sorunlarının cevapları da kitapta mevcut.

Kitap, tasarı taslakları üzerinde çalışmaların sürdüğü “yardım toplama” ve “yükseköğretim” yasalarının neler getireceğini inceliyor ve yeni vakıflarla ilgili kişilerin dikkatini bu konulara çekiyor.

Kitap, uygulamacılara yönelik hazırlandığından okuyucuyu, konuları yeri geldikçe ve sırası ile Anayasa, Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği başta olmak üzere daima önce mevzuata yönlendiriyor, daha sonra da görüşlere yer veriyor. Şablon gösterimlerle, uygulamacılara önemli konularda “kontrol listeleri” sunuyor. Kitaba, bir adet Anayasa Mahkemesi ve onüç adet Yargıtay kararı, çok tartışılır iki konuda bizzat yazarı tarafından yürütülmüş iki adet dava dosyası ile iki adet vakıf senedi örneği,  bir adet iktisadi işletme ana sözleşmesi örneği ve üç adet de tebliğ ve benzeri mevzuat ve ayrıca vakıflarda kullanılan formların listesi eklenerek, okuyucuya yönlendirme ve kolaylık sağlanıyor.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Yeni Vakıfların Kuruluşu, Organları, Yönetimi, Denetimi,
 • Vakıf Resmi Senedi,
 • Yeni Vakıfların Muhasebesi, Gelirleri, Mali İşlemleri,
 • Vakıflarda Vergiler ve Vergi Muafiyeti,
 • Vakıfların İktisadi İşletme ve Ortaklıkları,
 • İktisadi İşletme Ana Sözleşmesi,
 • Bağış ve Yardım Hukuku, Farklılıkları,
 • İzin Almadan Yardım Toplama,
 • Vakıfların Dağılması ve Dağıtılması,
 • Vakıf Üniversiteleri ve Üniversite Vakıfları,
 • Vakıf Üst Kuruluşları,
 • Vakıfların Uluslararası Faaliyetleri,
 • Yabancı Vakıflar ve Yabancıların Yeni Vakıflardaki Durumu,
 • Aile Vakfı ve Bazı Özel Vakıf Türleri.

KÜNYE BİLGİLERİ

Yeni Vakıflar Hukuku
Ömer Aykul
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: Medeni Hukuk, Vakıflar Hukuku
344 Sayfa
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750231858

 

 

Bir Cevap Yazın