Yeni Roman

Yeni Roman, romancı ve sinemacı Alain Robbe-Grillet’nin ilk kez 1963’te yayımlanan ve 1956-1963 yılları arasında yazdığı edebiyat incelemelerinden oluşuyor. Robbe-Grillet bu kitaptaki denemeleriyle Balzac türü romana karşı çıkarken ortaya manifesto değerinde bir eser koyuyor ve 1950’li yılların başlarında sökün etmeye başlayan Yeni Roman’ın da savunuculuğunu üstleniyor.
Bu akımın teorisyenlerinden Jean Ricardou Yeni Roman’ı en iyi şu sözlerle açıklıyordu: “Roman artık bir serüvenin yazısı değil bir yazının serüvenidir.”
Kafka, Virginia Woolf gibi yabancı yazarlardan daha çok etkilenen, Balzac tarzı romanı reddeden yeni romancıların çoğunluğu A. Robbe-Grillet, C. Simon, C. Mauriac, J. Lindon, R. Pinget, S. Beckett, N. Sarraute, C. Ollier gibi Fransız ve Fransızca yazan yazarlardan oluşuyordu. Bu romancılar aynı zamanda Stendhal ve Flaubert etkilerini de reddetmeden Albert Camus’nün Yabancı ve Sartre’ın Bulantı romanlarını baştacı ediyorlardı.

İçindekiler

Kuramlar Neye Yarar?
Geleceğin Romanı için Bir Yol
Vadesi Dolmuş Birkaç Kavram Hakkında
Kurgusal kişi-Hikaye-Angajman-Biçim ve İçerik
Doğa, Hümanizm, Trajedi
Modern Bir Seçkinin Unsurları
Raymond Roussel’de Gizemler ve Saydamlık-Zeno’nun Hasta Bilinci-Hayalperest Joë Bousquet-Samuel Beckett ya da Sahnedeki Varlık
Kendini Yaratan Bir Roman
Yeni Roman, Yeni İnsan
Günümüz Anlatısında Zaman ve Betimleme
Gerçekçilikten Gerçekliğe

KÜNYE BİLGİLERİ

Yeni Roman
Alain Robbe-Grillet
Çeviren: Ece Korkut
Kafekültür Yayıncılık
Yayın Tarihi: Şubat 2015
Türü: Edebiyat, İnceleme
146 Sayfa
13.5 x 19.5 cm
ISBN: 978-605-5229-02-3

Bir Cevap Yazın