Vusûlî Dîvânı

İçindekiler

Önsöz
Kısaltmalar
İşaretler
I. Vusuli’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği
A. Vusuli’nin Hayatı
1. Adı ve Mahlası
2. Hayatı İle İlgili Bilgiler
3. Ölümü
4. Eseri
B. Edebî Kişiliği
1. Kendi Şiiri ve Şairliği Hakkındaki Değerlendirmeleri
2. Dil ve Üslup
3. Deyimler
II. Vezin
Kullanılan Vezinler
III. Metin
A. Yazmanın Tanıtılması
B. Metin Kurulurken Tutulan Yol
C. Yazı Çevirimi Dizgesi
Metin ve Çeviri
Gazeller
Tarihler
Kıtalar
Nazm
Rubai
Müfredler
IV. Açıklamalar
Kaynaklar
Vusūlî
V. Açıklamalar Dizini
VI. Dizin

Künye Bilgileri

Vusûli Dîvânı
İnceleme, Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin
Hakan Taş
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi: 2010
370 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751735423

Vusûli Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın