Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Mevzuat Temel Kavram ve Yaklaşımlar
Sosyal Düzen Kuralları
Hukukun Kaynakları
Normlar Hiyerarşisi
Anayasa
Kanun
Kanun Hükmünde Kararname
Uluslararası Andlaşmalar
Tüzük (Nizamname)
Yönetmelik (Talimatname)
Yönerge
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

2. Ünite
Türkiye’de Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Örgütlenme
TÜRKİYE’DE VETERİNER HEKİMLİĞİ VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
VETERİNER HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığında Örgütlenme
Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığında Örgütlenme
İçişleri Bakanlığında Örgütlenme
Özel Kesimde Örgütlenme
VETERİNER HEKİMLİĞİ VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HİZMETLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Yararlanılan İnternet Adresleri

3. Ünite
Klinik Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Personeli
GİRİŞ
6343 SAYILI VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN
VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
HAYVAN HASTANELERİNİN KURULUŞ AÇILIŞ ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNU
VETERİNER HEKİMLER VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
EK 31
EK 33
EK 32

4. Ünite
Hayvan Islahı ve Yardımcı Sağlık Personeli
TÜRKİYE’DE HAYVAN ISLAHI ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİ
Osmanlı Döneminde Hayvan Islahı
Cumhuriyet Döneminde Hayvan Islahı
HAYVAN ISLAHI İLE İLGİLİ MEVZUAT
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği Uygulama Talimatı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

5. Ünite
Halk Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Yardımcı Sağlık Personeli
HALK SAĞLIĞI VE VETERİNER HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Temel Görevler
Biyomedikal Görevler
Genel Görevler
GIDA GÜVENLİĞİ VE VETERİNER HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ
GIDA GÜVENLİĞİ VE VETERİNER HEKİMLİĞİ MEVZUATI
Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar
Başvurulabilecek İnternet Kaynakları

6. Ünite
2000’li Yıllarda Veteriner Hekimlik ve Yardımcı Sağlık Personeli
GİRİŞ
VETERİNER HEKİMLİĞİ UYGULAMALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ
2000’Lİ YILLARDA VETERİNER HEKİMLİK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ
2000’li Yıllarda Temel Veteriner Hekimliği Uygulamaları
Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Uygulamaları
Davranış Hekimliği
Halk Sağlığı ve Veteriner Hekimlik Uygulamaları
2000’li Yıllarda Yardımcı Sağlık Personelinin Veteriner Hekimliği Uygulamalarındaki Etkinliği
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

7. Ünite
Veteriner Hekimliği Etiği-Ne Yapmalı Ne Yapmamalı?
ETİK KAVRAMI
ETİĞİN KISA TARİHİ – TEMEL KURAM VE YAKLAŞIMLAR
ETİK VE AHLAK İLİŞKİSİ
ETİK VE YASA İLİŞKİSİ
MESLEK ETİĞİ
VETERİNER HEKİMLİĞİ ETİĞİ
Veteriner Hekimliğinde Etik Kodlar
Etik Karar Verme Süreci ve Temel Etik İlkeler
Yarar Sağlama İlkesi
Zarar Vermeme İlkesi
Özerkliğe Saygı İlkesi
Adalet İlkesi
SON SÖZ YERİNE
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

8. Ünite
Etik Soru(n)lardan Örnekler
GİRİŞ
VETERİNER HEKİMİN MESLEKTAŞINA, HASTA VE HASTA SAHİBİNE YÖNELİK SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN ETİK SORU(N)LAR VE CEVAP YAKLAŞIMLARI
VETERİNER HEKİM VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN ETİK SORU(N)LAR VE CEVAP YAKLAŞIMLARI
VETERİNER HEKİM VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN HAYVAN REFAHI VE HAKLARINA YÖNELİK SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN ETİK SORU(N)LAR VE CEVAP YAKLAŞIMLARI
Hayvan Refahı
Hayvan Hakları Hayvan Refahı ve Hayvanları Koruma Kavramlarının Tarihsel Gelişimi
Hayvan Hakları ve Hayvan Refahı Hareketleri Arasındaki Farklar
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

Sözlük
Dizin

Künye Bilgileri

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik
Yazarlar: Doç. Dr. R. Tamay Başağaç Gül, Yrd. Doç. Dr. Berfin Melikoğlu, Doç. Dr. Türel Özkul, Yrd. Doç.Dr. Atilla Özgür
Editör: Doç. Dr. R. Tamay Başağaç Gül
Anadolu Üniversitesi
Türü: Eğitim, Fen Bilimleri, Veterinerlik, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2011
123 Sayfa
ISBN: 978-975-06-0990-9

 

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik
E-kitap okumak için tıklayın