Vergi Uyumu

Maliye bölümlerinde okutulan “Mali Sosyoloji” ve “Vergi Psikolojisi” derslerindeki kaynak eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanan kitap, uzun yıllar bu dersleri veren yazarın notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Vergi uyumu konusunda 1970’li yıllardan günümüze kadar hem yurt dışında hem de ülkemizde yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaları ayrıntılı bir şekilde analiz etmesi bakımından lisansüstü öğrencileri için de önemli bir kaynak olacaktır. Ayrıca, yazar vergi ve maliye konularına ilişkin daha önce kaleme aldığı kitap ve makalelerden edindiği tecrübeleri de kitaba aktarmıştır.

Kitapta vergi uyumu konusundaki temel kavramlar açıklandıktan sonra ekonomik,  psikolojik ve davranışsal vergi uyum modelleri ve bu modellerin güçlü ve zayıf yönleri ile gerçek hayatta vergi uyumu düzeyini açıklamadaki başarıları değerlendirilmiştir. Nobel Ekonomi ödülü alan ilk ve tek psikolog unvanlı akademisyen olan Kahneman’ın oluşturduğu “beklenti teorisi” ve vergi davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Resmi veri, anket ve deney yöntemi kullanarak yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, bulguları tartışılmıştır. Kitap çeşitli faktörlerin (vergi oranları, denetim oranı, gelir, ceza, sosyal baskı, vergi ahlakı, adalet duygusu, yaş cinsiyet, vs.) vergi uyumunu teori ve uygulamada nasıl etkilediğini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır.

Kitap, konuların güncelliği, sade anlatımı ile konu hakkında araştırma yapanlara, meslek sınavlarına hazırlananlara ve uygulama kısmında görev alan Maliye Bakanlığı mensuplarına hitap etmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Temel Kavramlar
  • Vergi Uyumunun Önemi
  • Vergi Uyum Modelleri
  • Ekonomik Modeller
  • Psikolojik Modeller
  • Uygulamada Kullanılan Yöntemler
  • Türkiye Üzerine Yapılmış Çalışmalar
  • Yurtdışında Yapılan Anket, Mülakat ve Resmi Veri Çalışmaları
  • Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma

KÜNYE BİLGİLERİ

Vergi Uyumu
Prof. Dr. Naci Tolga Saruç
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/01
Türü: Vergi Hukuku
170 Sayfa
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750231797

Bir Cevap Yazın