Vergi Etiği – Vergi Psikolojisi

Ödemek ya da ödememek: Son yıllarda vergi uyumu (tax compliance) literatüründeki temel soru değişmiştir. Günümüzde “insanlar neden vergi kaçırır?” sorusunun yerini “insanlar neden vergi öder?” sorusu almıştır. Artık verginin ödenmesi konusuna sadece devletin denetim ve cezai yaptırımları gibi caydırıcı yöntemlerle yaklaşmak yerine, sosyal psikolojik unsurların da vergi uyumu sorununun çözümünde kullanılması gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu noktada vergi etiği ve vergi psikolojisi kavramları kullanılarak vergi yükümlülerinin vergi ödeme davranışında bulunurken ne tür bir içsel motivasyonla hareket ettiği daha iyi anlaşılabilir. İlk baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, güncellenmiş ikinci baskısını yapan kitap, maliye bölümlerinde okutulmakta olan “Vergi Psikolojisi” dersine uygun olarak hazır-lanmıştır. Kitap, vergi yükümlülerinin etik ve psikolojik süreçlerini inceleyerek birey ve devlet arasındaki psikolojik vergi sözleşmesinde tarafların birbirlerine olan tutum ve davranışlarının analizini yaparak, optimal vergi uyumunun nasıl sağlanacağına ilişkin önerilerde de bulunmaktadır. Kitap, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere olduğu kadar, anlatım dilinin basit ve sade oluşu nedeni ile konunun uygulamasında yer alan Maliye Bakanlığı ile vergi yükümlülerine de hitap etmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Vergi Uyumunun Teorik ve Davranışsal Açıdan İncelenmesi
– Vergi Uyumu ve Disiplinlerarası İlişkiler
– Vergi Uyumunu Açıklamada Kullanılan Yaklaşımlar
– Etik ve Vergi Etiği: Vergi Uyumunun Etik Açıdan İncelenmesi
– Vergi Etiğine İlişkin Başlıca Yaklaşımlar
– Dünya’daki Vergi Etiği Araştırmaları: Ülke Örnekleri
– Vergi Etiğini Belirleyen Faktörler: Vergi Etiği Bileşenlerinin Analizi
– Psikolojik ve Sosyolojik Bileşenler

KÜNYE BİLGİLERİ

Vergi Etiği – Vergi Psikolojisi
Yrd. Doç. Dr. İsmail Kitapcı
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Ekonomi, İşletme
284 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3053 0

Bir Cevap Yazın