Ümmî Sinân Dîvânı

İçindekiler

Önsöz
1. Bölüm: Ümmî Sinan’ın Hayatı ve Eserleri
A. Hayatı
* Doğumu, Adı Ve Mahlası
* Tarikatı ve Şeyhleri
* Tahsili, Şahsiyeti ve Tesirleri
* Vefat Tarihi
* Halifeleri
B. Eserler
* Kutbü’l-Meânî
* Divan
II.Bölüm: Ümmî Sinan Divanı’nın İncelenmesi
A. Vezin, Kafiye ve Redif
* Vezin
* Kafiye
* Redif
* Edebî Sanatlar
* Nazım Türleri
III. Bölüm: Ümmî Sinan Divanı’nda Tasavvuf
* Vahdet-Kesret
* Zâhir-Bâtın
* Fenâ-Bekâ
* Cemal-Celâl
* İrfan-Ârif
* Mürşit-Derviş
* Aşk, Muhabbet
* Gönül, Kalp, Dil
* Can
* Tecellî
* İnsan-Kâmil İnsan
* Nefs

Künye Bilgileri

Ümmî Sinân Dîvânı
Doç. Dr. A. Azmi Bilgin
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
266 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751734587

Ümmî Sinân Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın