Uluslararası Hukukta Temel Belgeler

Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin hukuksal temellerini inceler ve kurallarını ortaya koyar. Uluslararası antlaşmalar ve Birleşmiş Milletler kararları arasından teamül hukukunu yansıtanlar uluslararası hukukun en önemli belgelerini teşkil etmektedir. Bu kitap çok sayıdaki uluslararası antlaşma ile Birleşmiş Milletler kararı arasından sadece en önemli olanları ve Türkiye için özel önem taşıdığı düşünülenleri içermektedir. Yer sınırlılığından dolayı bazı belgelerin sadece en önemli bölümleri kitaba alınmıştır.
Kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi, burada yer alan belgelerin İngilizcelerine de yer verilmiş olmasıdır. Türkçe ve İngilizce metin aynı sayfaya karşılıklı olarak denk düşecek şekilde yerleştirilmiştir. Böylelikle, okuyucu her iki metni de aynı anda görme ve karşılaştırma imkanına kavuşacaktır. Kitapta, özellikle Türkiye’nin taraf olduğu antlaşmalarda, resmi çeviriler esas alınmış ancak çoğu zaman belgeler güncel Türkçe ile verilmiş ve bazı düzeltmelere tabi tutulmuştur.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Birleşmiş Milletler – The United Nations
– Antlaşmalar Hukuku – The Law of Treaties
– Hava ve Uzay Hukuku – Air And Space Law
– Diplomatik İlişkiler – Diplomatic Relations
– Çevre, Ekonomi ve Deniz Hukuku – The Environment, Economy And Sea Law
– Devletin Sorumluluğu – State Responsibility
– Uyuşmazlıkların Yargısal Çözümü – Judicial Settlement of Disputes
– Uluslararası Ceza Hukuku – International Criminal Law
– İnsan Hakları – Human Rights
– Kuvvet Kullanma – The Use of Force
– Montrö ve Lozan Antlaşmaları – The Montreux And Lousanne Treaties

KÜNYE BİLGİLERİ

Uluslararası Hukukta Temel Belgeler
Prof. Dr. İbrahim Kaya
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Mart 2015
Türü: Hukuk, Uluslararası Hukuk
711 Sayfa
1. Hamur 16×24
ISBN: 9789750232497

Bir Cevap Yazın