Türkiye’de Yerel Basın

Osmanlı vilayetlerinde yerel gazeteler (vilayet gazeteleri) çıkarılmasını, bir yandan, toplumdaki artan ayrılıkçı eğilimleri dengelemek, öte yandan da Avrupa’da özellikle Araplar’a yönelik olarak sayıları artan Arapça süreli yayınların etkisini bastırmak isteği teşvik etmiştir…

1864’te yerel yönetimlerle ilgili düzenleme çerçevesinde “Eyalet Sistemi” kaldırılarak yerine “Vilayet Sistemi” getirilince, her vilayette kendi gereksinmesini karşılamak için bir de basımevi kurulması, böylece o döneme kadar sınırlı bir kültürel yapı içinde bulunan bölgelerin, bu açıdan gelişmeleri öngörülmüştür…

Temelde valiliklerin kırtasiye gereksinimlerini karşılamak için kurulan basımevlerinde, resmi yayınların yanı sıra özel kişilerin de yayın yapmaları ilkesi kabul edilmiştir.

Bunun sonucu olarak, bir yandan Vilayet Salnameleri (yıllıklar), takvimler, dini, edebi ve bilimsel eserler basılması gibi bir yararlı gelenek yerleşirken, öte yandan resmi vilayet gazetelerinin yayını yoluna gidilmiştir…

Bu uygulamanın ilk örneği Niş, Silistre ve Vidin’in birleştirilmesiyle oluşturulan Tuna vilayetinde, 14 Mart 1865’te, Türkçe-Bulgarca “Tuna” gazetesinin yayımlanmasıdır. (Bu gazete, 1 Eylül 1877’de yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştır.

Künye Bilgileri

Türkiye’de Yerel Basın
Atilla Girgin
Der Yayınları
Türü: İletişim, Gazetecilik, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2009
398 Sayfa
ISBN: 9789753533522

Türkiye’de Yerel Basın
E-Kitap okumak için tıklayın