Türkiye ve AB İlişkileri ve Yeni Gündem

Ankara Üniversitesi Jean Monet Kürsüsü, 2013 ve 2014 yıllarında Ankara dışında kurulu beş üniversite (Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) ile işbirliği yaparak, bu üniversitelerin bulunduğu şehirlerde yapılan ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin farklı boyutlarıyla tartışıldığı bir dizi konferans düzenlemiştir. Eser, düzenlenen söz konusu konferanslarda sunulan tebliğlerin büyük kısmını kapsamaktadır. Kitabın Birinci kısmında AB’de yaşanan ekonomik ve siyasi krizler ve bu krizlerin Türkiye-AB İlişkilerine etkilerini değerlendiren tebliğ metinlerini; ikinci kısmında ise Vize Serbestisi Diyalogu Mutabakat Metni, Geri Kabul Anlaşması ve yeni nesil ticaret anlaşmalarını inceleyen ve Türkiye-AB ilişkilerine olası etkilerini analiz eden konuşma metinlerini kapsamaktadır.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Türkiye AB İlişkilerinin Gelişimi, Pınar TANLAK
 • Ekonomik ve Siyasi Krizlerin Ab Genişlemelerine Etkileri, Hatice YAZGAN
 • Avrupa Birliği’nde Yaşanan Ekonomik Krizler, Belgin AKÇAY
 • GIIPS Sorunu ve Krizi Derinleştiren Mekanizmalar Çerçevesinde Avro Bölgesi Borç Krizi, Baki DEMİREL ve Tolga DAĞLAROĞLU
 • Avrupa Birliği’nde Ekonomik Kriz ve Türkiye, Eray AKDAĞ
 • AB Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri, Bahri YILMAZ
 • Küresel Rekabetçilik Açısından AB ve Türkiye İle İlgili Bazı Karşılaştırmalar, Ali Haluk PINAR
 • Avrupa Birliği’nin Geleceği: Türkiye–AB İlişkileri, Burak ERDENİR
 • Türkiye–AB İlişkilerinde Sorunlu bir Konu: Türk Vatandaşlarına Yönelik Schengen Vizesi, Burak ERDENİR
 • Türk Vatandaşlarının Vizesiz Avrupa Yolculuğu: Vize Sorunu, Geri Kabul ve Sonrası, Melih ÖZSÖZ
 • Avrupa Birliği Geri Kabul Politikası ve TR–AB Geri Kabul Anlaşması, Mehmet ÖZCAN
 • Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye–AB Gümrük Birliği İlişkisine Etkisi, Cemalettin DAMLACI
 • Gümrük Birliği ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı, Sübidey TOGAN

KÜNYE BİLGİLERİ

Türkiye ve AB İlişkileri ve Yeni Gündem
Prof. Dr. Belgin Akçay
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri

195 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3067 7

Bir Cevap Yazın