Türkiye – İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu – I (Borçlar Hukuku)

Son yıllarda Türk hukukunun çeşitli alanlarına ilişkin olarak önemli kodlarda ciddi değişiklikler yapılmış ya da yepyeni kodlar yürürlüğe sokulmuştur. 2011  tarihli Türk Medeni Kanunu ve reformdan sonra 6098 sayı  ve 11. 01. 2011 tarihli Türk Borçlar Kanunu’nun özellikle İsviçre hukuku, ama aynı zamanda Alman hukukundan esinlenerek yapılıp yürürlüğe sokulması bu kitabın konusunu oluşturan sunumlarla ilgili Sempozyumun ve elinizdeki kitabın gerekçesini oluşturmaktadır. Türkiye’deki hızlı ve  bazen de tepkisel kanun koyma hareketleri dikkate alındığında mehaz Kanun’un metni ve aynı zamanda öğreti ve uygulaması, Türk hukukçuları açısından daha büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmada yer alan sunumlar, 9- 10 Mayıs 2014 tarihinde Özyeğin Üniversitesi hukuk Fakültesi ile İsviçre Nöşatel (Neuchaetel) Üniversitesi Hukuk Fakültesi arasında yapılan ilk işbirliğinin ürünüdür. Sempozyumda sunum yapan bazı İsviçreli ve Türk hukukçular aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen sunumlarını baskıya hazır bir biçimde veremedikleri için onların çalışmalarına bu kitapta yer verilememiştir.

Bu çalışmada Prof. Dr. Fikret Eren, Prof. Dr. Veysel Başpınar, Prof. Dr. Gülçin Grassinger, Prof. Dr. Jean- Philippe Dunand, Prof. Dr. Olivier Guilleod ve Prof. Dr. Blaise Carron tarafından sempozyumda sunulan çalışmaların hukukçulara aktarılması önemli olduğundan sempozyum materyalinin kısmen de basılmış olması önemlidir. Bu yayının her iki ülkenin hukukçularına yararlı olabilmesi için yabancı meslektaşlarımızın çalışmaları Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanları tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, Türk akademisyenlerin çalışmalarının önemli kısımları özet olarak İngilizce’ye çevrilmiştir. Böylece her iki ülkede önemli kişi ve kurumlara gönderilecek bu eserin iki ülkenin hukukçuları açısından küçük de olsa bir hizmet sağlayacağı düşüncesindeyiz. (Önsöz’den)

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Türk Borçlar Kanununda Tehlike Sorumluluğu, Prof. Dr. Fikret EREN
  • İsviçre Federal Borçlar Kanunu: Bir (Hatta İki) Yüz Yıl Sonra, Prof. Dr. BlaiseCARRON – (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Pelin IŞINTAN)
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Kefalet Hükümlerindeki Değişiklikler, Prof. Dr. Gülçin GRASSINGER, Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kira Hükümlerinde Yapılan Önemli Değişiklikler, Prof. Dr. Gülçin Elçin GRASSINGER
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Haksız Fiilden Doğan Tazminat Taleplerinde Zamanaşımının Başlaması ve Süresi, Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR
  • Roma Hukukunun İsviçre’de Resepsiyonu, ean Philippe DUNAND – (Çev.: Öğr. Gör. Zeliha Bengi BERK ERİŞİR)
  • İsviçre Boşanma Hukukunda Son Gelişmeler, Prof. Dr. Olivier GUILLOD – (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Sevgi USTA)

KÜNYE BİLGİLERİ

Türkiye – İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu – I (Borçlar Hukuku
Prof. Dr. Yener Ünver
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: Borçlar Hukuku, Sempozyumlar
178 Sayfa
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750232237

Bir Cevap Yazın