Türkiye için Doğa Dostu Tarım Kitabı

Bu kitap, Ocak 2006 – Kasım 2008 tarihleri arasında yürütülen “Türkiye için Doğa Dostu Tarım Programı Geliştirilmesi” projesinde elde edilen çıktıları, önerileri ve deneyimi yansıtmaktadır.

Bu kitap, hem Türkçe hem İngilizce olarak; özellikle AB ortak finansmanı’nın getireceği fırsat ve zorunluluklar dikkate alınarak, gelecekte tasarlanması planlanan doğa dostu tarım programlarının geliştirilmesine destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Doğal Değeri Yüksek (DDY) Tarım kavramı ve biyolojik çeşitliliğe sağladığı katkıların ortaya konulmasına özel önem verilmiştir. Türkiye’de tipik olarak bulunan bu düşük yoğunluklu tarımsal sistemlerin korunması için doğa dostu tarım tedbirlerinin (ve diğer kırsal kalkınma araçlarının) kullanılması hakkında bilgiler verilmiştir.

Kitap 7 ana bölümden oluşmaktadır:

• Giriş – Proje Kapsamı;

• Türkiye’de Tarım ve Doğa – Bu bölümde, 1950’lerden bu yana Türkiye tarımında meydana gelen değişimler; Türkiye tarımının doğa üzerindeki etkisi ve bu etkiye karşılık varolan yasal tedbirler ve mevzuat hakkında bilgi yer almaktadır;

• Avrupa Birliği’nde Doğal Değeri Yüksek (DDY) Tarım – DDY Tarım tiplerinin tanımlanması ve neden DDY Tarımın Avrupa Birliği için bir öncelik olduğu açıklanmaktadır;

• Türkiye’de Doğal Değeri Yüksek (DDY) Tarım – Bu bölüm, DDY kavramının Türkiye için uygulandığı ilk sistematik uygulamayı içermektedir. Bu uygulama içerisinde, Türkiye’nin Tarımsal Sistemlerinin tipolojisi ve potansiyel DDY Tarım Alanlarının Dağılımı Haritası yer almaktadır.

• Avrupa’da Doğa Dostu Tarım Mevzuatının Gelişimi – Avrupa Birliği’nde uygulanmakta olan doğa dostu tarım mevzuatı ve uygulamaları hakkında genel açıklama;

• Türkiye için Doğa Dostu Tarım Programının Geliştirilmesi – Bu bölüm,Türkiye’de doğa dostu tarım mevzuatının geliştirilmesi ve ardından uygulanması için tek bir çerçeve oluşturulması konusunda öneriler içermektedir;

• Doğa Dostu Tarım Programlarının Uygulanması – Doğa Dostu tarım programlarının pratikte uygulanmasına ilişkin kilit noktalar ve ayrıca Avrupa Birliği ortak finansmanı ile ilişkili zorunluluklara değinilmiştir.

Bölüm 1: Giriş
Bölüm 2: Türkiye’de Tarım ve Doğa
Bölüm 3: Avrupa Birliği’nde Doğal Değeri Yüksek Tarım (DDY)
Bölüm 4: Türkiye’de Doğal Değeri Yüksek Tarım (DDY)
Bölüm 5: Avrupa’da Doğa Dostu Tarım Mevzuatının Gelişimi
Bölüm 6: Türkiye için Doğa Dostu Tarım Programlarının Geliştirilmesi
Bölüm 7: Ulusal Doğa Dostu Tarım Programı’nın Uygulanması

Künye Bilgileri

Türkiye için Doğa Dostu Tarım Kitabı
Yazarlar: Mark Redman, Melike Hemmami
Katkılar: Ümit Bayram Kutlu, Mesut Akdamar, Murat Ataol, David Baldock, Guy Beaufoy, Tamsin Cooper, Clunie Keenleyside, Yıldıray Lise, Muzaffer Sürek, Lütfi Tahtacıoğlu
Avrupa Çevre Politikaları Enstitüsü , Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Türü: Tarım, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2008
120 Sayfa

 

Türkiye için Doğa Dostu Tarım Kitabı
E-Kitap okumak için tıklayın