Türkiye Ekonomisi için Bir Ekonometrik Model Denemesi

Türkiye Ekonomisi için Bir Ekonometrik Model Denemesi
E-Kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
* Model ve Verileri
* Modelin Denklemleri
* Özel Tüketim
* Özel Yatırım
* Konutdışı Özel Yatırım
* İmalat Sanayii İhracatı
* Yatırım Malları İthalatı
* Ara Malları İthalatı
* İşçi Dövizleri
* Tarımdışı İstihdam
* Toplam İstihdam
* İmalat Sanayii Katma Değeri
* İnşaat Kesimi Katma Değeri
* Hizmetler Kesimi Katma Değeri
* Dolaysız Vergiler
* Dolaylı Vergiler
* GSMH Zımni Deflatörü
* İmalat Sanayii Katma Değer Deflatörü
* İTO Toptan Eşya Fiyat İndeksi
* İTO İstanbul Ücretliler İndeksi
* Para Arzı
* Modelin Çözümü
* 1985 Tahminleri
* 1986 Yılı 1.Tahminleri
 
 
Önsöz

Ekonomik hayatın iyice giriftleştiği bir ortamda ileriye ait tahminler yapmak  giderek güçleşmektedir. Kısa bir süre önce kendi başlarına müstakilmiş gibi hareket eden iktisadi büyüklükler şimdi daha hızlı biçimde birbirlerini etkilemekte. Bu sebepten, herhangi bir iktisadi olayın ilerde ne şekil alabileceğini tahmin etmek için sadece bir iki basit değişkene göz gezdirmek yeterli olmamaktadır.

Ekonometrik modeller, bu girift ve birbirini çapraz etkileyen ekonomik büyüklüklerin ilerde ne yönde değişebileceğini tahmin etmek üzere yaygın biçimde kullanılmaktadır. Nitekim, ülkemizde de birçok kurum ve kuruluşun kendi tahmin yöntemlerini ekonometrik modellere dayandırmaya başladıklarını görmekteyiz.

İstanbul Ticaret Odası, sahip olduğu insan gücü ve teçhizat varlığından istifade ederek kendi ekonometrik modelini  kurmuş ve bu model yardımıyla ileriye ait tahminler yapmaya başlamıştır.

Bu çalışma, sözkonusu modelin hangi gerçeklere dayanılarak ve nasıl kurulduğunu ayrıntılı biçimde anlatmaktadır. Ayrıca modelin çalıştırılmasıyla elde edilen yakın dönemli ilk tahminlere de geniş biçimde yer verilmiştir.

Bilgi İşlem Merkezimiz vasıtasıyla devamlı çalıştırılacak bu modelin, Odamıza ve Türkiye ekonomisine yararlı olmasını diler, çalışmanın tamamlanmasında bütün emeği geçenlere teşekkür ederim.

Genel Kâtip
Dr. İsmail Özaslan
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Türkiye Ekonomisi için Bir Ekonometrik Model Denemesi
Doç.Dr. Ümit Şenesen, Araş.Gör.Dr. Gülay Günlük Şenesen, Araş.Gör Burç Ülengin, Araş.Gör Nurhan Yentürk–Çoban, Araş.Gör. Osman Zaim
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 1986
100 Sayfa
 
 
 
Türkiye Ekonomisi için Bir Ekonometrik Model Denemesi
E-Kitap okumak için tıklayın