Türk Ulusunun İnşası

Model olarak iki farklı geleneği birleştirmeye çalışan Türk ulus devleti; siyasal yapısını Fransız geleneğinden, toplumu ortak kültür etrafında yeniden yapılandırma özelliğini Alman geleneğinden aldı. Ortak kültür, ortak dil ve ortak tarih oluşturma çabaları toplumun homojenleşmesi bakımından önemlidir. Bu bağlamda ortak kültür, ortak dil ve ortak tarih oluşturma çabaları farklı kurumsal yapıları ortaya çıkardı. Bu durum aynı zamanda formal ve informal öğrenme/öğretme yoluyla toplumun homojenleştirilmesi anlamını taşımaktadır. Türk Tarih Tezi bu bağlamda en önemli örneklerdendir.

Bu kitabında Mustafa Oral, resmi tarih tezi olarak tanımlanan Türk Tarih Tezinin ortaya çıkış sürecini Tanzimat dönemi romantik Türkçüleri çerçevesinden, I. Türk Tarih Kongresine ve oradan Türk Tarih Tezinin kültürel etkilerine kadar geniş bir yelpazede satıraralarını okuyarak yeni bir bakış açısı sunuyor.

İÇİNDEKİLER
İlksöz13
Giriş: Osmanlı Döneminde Romantik Tezler 19

I. Türk Tarih Tezi’nin Oluşumu 33
A. Atatürk ve Tarih Çalışmaları 34
B. Türk Tarihinin Ana Hatları 41
C. Türk Tarihi Tetkik Cemiyet i50
D. I. Türk Tarih Kongresi 66
1. Kongreye Hazırlık Çalışmaları 67
2. Kongrede Konuşmalar ve Tartışmalar 80
3. Kongreye ve Tarih Tezine İlişkin Görüşler 94
E. II. Türk Tarih Kongresi. 108
1. Kongreyi Toplama Nedenleri 109
2. Türk Tarih Tezi’nin Açılımı 116
3. Kongreye ve Tezlere İlişkin Görüşler 123

II. Türk Tarih Tezi’nin Etkileri 143
A. Türk Tarih Tezi ve Güneş-Dil Teorisi 144
B. Üniversite Reformu ve Sonuçları 165
C. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 179
D. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü. 186
E. Ankara Etnografya Müzesi ve İnkılâp Şubesi 207

Çıkış: Atatürk Sonrası Tarih Anlayışı 225
Sonsöz 241
Kaynakça247

KÜNYE BİLGİLERİ

Türk Ulusunun İnşası
Mustafa Oral
Yeni İnsan Yayınevi
Yayın Tarihi: Nisan 2015
Türü: Tarih, Araştırma
256 Sayfa
Trend, Karton Kapak 13,5×21 cm
ISBN: 978-605-5895-58-7

Bir Cevap Yazın