Türk Ticaret Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli

Kitap, klasik Yeni Kanun Metni > Gerekçe > Eski Kanun Metni sistematiği temel alınarak hazırlandı. Fakat, bunun ötesinde okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi için gerek içerik gerekse tasarım açısından önemli düzenlemeler yapıldı;  a) Kanun metni içerisinde geçen kanunlara yapılan atıflar ve önemli hususlar notlar şeklinde maddelerin altına işlendi.

  1. b) Her maddenin sonuna kanunda yapılan değişikliğin kapsamını gösteren bir “Değişiklik Göstergesi” konuldu. Bu gösterge sayesinde okuyucuların, maddenin az veya çok değişikliğe uğradığını, yeni ihdas edildiğini veya aynen korunduğunu hızlı bir şekilde görmesi amaçlandı.
  2. c) Kitabın ilk sayfalarında yer alan Karşılaştırma Tablosuyla okuyucuların hem eski kanundan yeniye, hem de yeni kanundan eskiye doğru maddeleri karşılaştırması sağlandı.
  3. d) Kitabın tasarımında da özel bir çalışma yapıldı ve metinlerin rahat algılanabilmesi için renk ve yazı stilleriyle hiyerarşik düzen vurgulandı.
  4. e) Kanunda yer alan kavramlara rahat ulaşılabilmesi için kitabın sonuna bir alfabetik kavram dizini eklendi. Bu işlemelerle okuyucularımızın yeni kanuna adapte olurken fazla zorlanmayacaklarına inanıyoruz.

Yeni mevzuatı karşılaşabileceğiniz sürprizlerden değil bu kitaptan öğrenin!   <br><br><br><img width=”550″ height=”346″ src=”/fileseckin/1/kitap/974748486-1.png”><br><br>

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Yeni TTK’nın Uygulanmasına İlişkin Takvim
  • Gerekçe
  • Karşılaştırmalı Eski – Yeni Kanun Metni
  • Karşılaştırma Tablosu Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri
  • Yeni Kavramlar Sözlüğü
  • Kavram Dizini Madde Değişim Göstergesi

KÜNYE BİLGİLERİ

Türk Ticaret Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli
Mutlu Dinç
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/01
Türü: Türk Ticaret Kanunu
1248 Sayfa
1. Hamur Ciltli 12×23 cm
ISBN: 9789750231773

Bir Cevap Yazın