Türk Söylence Sözlüğü

İçindekiler
Giriş
Yöntem
Söylence Nedir?
Harfler ve Ses Değerleri
Sözlük

EKLER

Diğer Türk Tanrıları
Diğer Moğol Tanrıları
Gezegenler
Burçlar
Takımyıldızlar
Takvim (Aylar, Hafta, Mevsimler, Gün)
Rüzgarlar ve Yönler
Renkler
Akrabalık Bağları
Rütbeler
Türk Devletleri
Boy Adları
Yer Adları
Masal ve Söylence Kişileri

Dizin (Türkçe-Azerice-Tatarca)
Kaynakça

Künye Bilgileri

Türk Söylence Sözlüğü
Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü
Deniz Karakurt
F Klavye
Türü: Edebiyat, Halkbilim, Etimoloji, Türkçe, Türk Lehçe ve Şîveleri, Moğolca Lehçe ve Şîveleri, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2011
382 Sayfa
ISBN: 978-605-5618-03-2

Türk Söylence Sözlüğü
E-Kitap okumak için tıklayın