Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Genel İçerik
Kısaltmalar
Açıklama
Türk, Millî ve Uluslararası, Sivil Havacılık Mevzuatı
Türk Sivil Havacılık Millî Mevzuatı
Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Yönetmelikleri
Türk Sivil Havacılık Kanunu Fihristi
Türk Sivil Havacılık Kanunu Metni
Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (Shy-6B)
Sivil Havacılık Teknik Denetleme Yönetmeliği (Shy-21)
Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (Shy-22)
Sivil Havacılık İstatistikî Bilgiler Yönetmeliği (Shy-25)
Sivil Hava-Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği (Shy-13)
Ticarî Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği
Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun
Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliği
Yurt Dışında Bulunan Gemi ve Uçakların İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 ve 12’nci Maddeleri
Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği (Shd-7)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Dhmi) Ana Statüsü
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına (Thy-Ao) İlişkin Mevzuat
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanun Lâyihasına Ait Mucip Sebepler
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanunu
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Esas Mukavelenamesinin İcra Vekilleri Heyetince Tasdiki Hakkında Kararnâme
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Esas Mukavelenamesi
Türk Uluslararası Sivil Havacılık Mevzuatı – Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar ve Akdettiği İkili Sözleşmeler
Çok Taraflı Anlaşmalar
1944 Şikago Milletlerarası Sivil Havacılık Konferansı Nihaî Senedi
Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması (Şikago Konvansiyonu)
Milletlerarası Hava Servisleri Transit Sözleşmesi
Milletlerarası Hava Ulaştırma Sözleşmesi
Boğazlar Rejimi Hakkında Montreux’da 20 Temmuz 1936 Tarihinde İmza Edilen Mukavelename’nin 15 ve 23’üncü Maddeleri
Avrupa Dahili Tarifesiz Hava Servislerinin Ticarî Hakları Mevzuunda Çok Taraflı Anlaşma
Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptanmasına Ait Usuller Konusunda Uluslararası Anlaşma
Havai Seyrüsefere Mahsus Beynelminel Sıhhî Mukavelename
12 Nisan 1933 Tarihli Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleşmesini Değiştiren 15 Aralık 1944 Washington Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleşmesinin Süresini Uzatan Washington 23 Nisan 1946 Tarihli Protokol
Havaî Münakalâtta Kullanılan Mahrukat ve Yağların Resimlerden Muafiyeti Hakkında Mukavele
Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme (1963 Tokyo Sözleşmesi)
Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme (1970 La Haye Sözleşmesi)
Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme (1971 Montreal Sözleşmesi)
Uluslararssı Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme (1929 Varşova Konvansiyonu)
12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova’da İmzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşmeyi Değiştiren Protokol (1955 La Haye Protokolü)
İkili Sözleşmeler
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yabancı Devletler Hükümetleri Arasında Akdedilmiş İkili Hava Ulaştırma Anlaşmalarına İlişkin Liste
Türkiye’nin Akdetmiş Olduğu İkili Hava Ulaştırma Anlaşmalarında Genellikle Kullandığı Örnek Sözleşme Metni
Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları
(Türkiye’nin De Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalarla Birlikte Mevzuat)
Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dahil, Uzayın Keşif ve Kullanılmasında Devletlerin Faaliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Anlaşma (1967 Uzay Antlaşması)
Astronotların Kurtarılması, Astronotların Dönüşü ve Atmosfer Ötesi Uzaya Fırlatılan Araçların Geri Verilmesi Hakkında Anlaşma (1968 Kurtarma Antlaşması)
Uzay Araçları Tarafından Verilen Zararlardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Konvansiyon (1972 Sorumluluk Konvansiyonu)
Atmosfer Ötesi Uzaya Fırlatılan Araçların Tescilleri Hakkında Konvansiyon (1975 Tescil Konvansiyonu)
Ay ve Diğer Gök Cisimleri Üzerinde Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen Antlaşma (1979 Ay Anlaşması)
Atmosferde, Fezada ve Su Altında Nükleer Silah Denemelerinin Men’i Hakkında Anlaşma (1963 Moskov Anlaşması)
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Anlaşmaları
Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Milletlerarası Konsorsiyumuna Uygulanacak Nihai Rejim Hakkında Tam Yetkili Konferansın Son Belgesi
Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Milletlerarası Teşkilâtı ile İlgili İşletme Anlaşması
Meteoroloji Uydularından Yararlanılmasını Teminen Bir Avrupa Teşkilâtı Kurulması Anlaşması
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı (Eutelsat) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
1.1.5.’Te Yer Almış Olan “Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği”nin Bazı Maddelerini Değiştiren Yönetmelik
“Hava Hukuku”na İlişkin Türkçe Bibliyografya
“Uzay Hukuku”na İlişkin Bibliyografya

Künye Bilgileri

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları
Doç. Dr. Mesut Önen
Marmara Üniversitesi Yayınları
Yayın Tarihi: 1986
781 Sayfa
Türü: Hukuk, Uluslararası Hukuk, E-kitap oku, Tüm E-kitaplar, E-kitap indir

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları
E-kitap okumak için tıklayın