İçindekiler
* Giriş ve Yöntem
* İşaret Dilleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
* İşaret Dilleri İle Konuşma Dilleri Arasındaki Bazı Farklılıklar (Dil Modalitesi)
* Niçin İşaret Dillerini Araştıralım?
* İşaret Dilleri Bilimsel Çalışmaları Tarihi
* İşaret Dilleri Dilbilgisi Kitapları
* Türk İşaret Dili (TİD)
* Türk İşaret Dili ve Bölgesel Farklılıklar
* İşaret Dili Çalışmalarında Etik
* Türk İşaret Dili Çalışmaları Etik Uygulamalar
* Yöntem
* Çalışma Ekibi
* Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur (Onam) Formu ve Dilsel Bilgi
* Saha Çalışmaları ve Katılımcılar
* Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
* Veri Toplama
* Veri Toplama Materyalleri
* Veri Çözümleme.
* Ekipler Arası Veri Paylaşımı
* Bu Kitabın Özeti
* Toplum Dilbilimsel Görünüm
* Türk İşaret Dili Tarihi
* “İşitme Engellilik”, Sağırlık ve Sağır Toplumu
* Sağır Toplumunun Dilsel Profili
* İkidillilik, Çokdillilik ve Dil Etkileşimi
* Dil Etkileşimi Açısından El Abecesi
* Ağızla Söyleme ve Dudak Okuma
* Özet
* Sesbilgisi ve Sesbilim (İşaret Birim Bilgisi ve İşaret Birim Bilim)
* İşaretin İç Yapısı
* En Küçük Çiftler
* Ele Ait İşaretler
* El Şekli
* Yönelim
* Hareket
* Konum
* El Dışı İşaretler
* Baş ve Vücut Hareketleri
* Eşzamanlılık ve Ardışıklık
* Seslem Yapısı
* Seslem Ağırlığı
* Seslem ve Biçim Birim Ayrımı
* Ses Olayları
* Ses Bilgisi Açısından El Abecesi
* Özet
* Biçim Bilim: İşaret Yapılanışı ve Biçimlenişi
* İşaret ve Konuşma Dillerinde Biçim Bilimsel Görünümler
* Biçim birim
* Türetimsel ve Çekimsel Biçim Bilim
* İşaret Biçimleniş Türleri
* Sözcüksel Uzanım
* Yineleme
* Türetimsel Yineleme
* Çekimsel Yineleme
* Birleşme (Bileşik)
* Anlam Bilimsel Yaklaşım
* Sözdizimsel Yaklaşım
* Üst Bileşikler
* İşaret Diline Özgü Görünümler
* Bileşiklerde Üretkenlik
* Ses Olayları
* Sayı Birleşimi
* Hareket Biçimlenişi
* Ödünçleme
* İşaret Biçimlenişi
* Ad Biçimlenişi
* Konum
* Sayı
* Ebat ve Şekil Göstericisi
* Sınıflandırıcılar
* Pekiştirme
* Eylem Biçimlenişi
* Uyum
* Tarz
* Zaman, Görünüş, Kiplik
* İşteşlik
* Sözcük Sınıfları (Ad-Eylem Ayrımı)
* Hareket Türü
* Hareket Sayısı
* Hareket Yönü
* Hareket Süresi
* Adıllar
* Kişi Adılları
* Tekil Kişi Adılları
* Çoğul Kişi Adılları
* İyelik Adılı
* İşteş Adıllar
* Dönüşlülük Adılı
* Özet
* Söz Dizim
* Sözcük Dizilişi
* Geçişsiz Eylemlerde Sözcük Dizilişi
* Geçişli Eylemlerde İşaret Dizimi
* Çift Geçişli Eylemlerle Sözcük Dizilişi
* Ad Öbekleri
* Tümce Türleri
* Olumlu ve Basit Tümceler
* Olumsuzlama
* Temel Olumsuzluk: Değil
* Diğer Olumsuzluklar
* Varoluşsal Olumsuzluk: YOK
* Olumsuz Görünüş
* Olumsuz Kiplik
* Soru Tümceleri
* Evet-Hayır Soru Tümceleri
* Ne-Soru Tümceleri
* Sıralı Yapılar ve Yan Tümceler
* Sıralı Tümce & Yan Tümce
* Özet
* Anlam Bilim
* Anlam ve Gönderim
* Gösterimsellik
* Gösterimselliğin İşlemlenmesi
* TİD’deki İşaretlerin ve Türkçe’deki Sözcüklerin Anlamları
* Anlam Türleri
* Eşseslilik (Eş İşaretlilik)
* Çok Anlamlılık
* Eş Anlamlılık
* Zıt Anlamlılık
* Metafor
* Sözcede Anlam
* Tümcede Anlam
* Söylem Belirleyiciler
* Deyimler
* Özet
* Sonuç
* Kavramlar Listesi
* Kaynakça

 
 
Künye Bilgileri

Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı
Yazarlar: Hasan Dikyuva, Bahtiyar Makaroğlu, Engin Arık
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Yayın Tarihi: 2015
375 Sayfa
Türü: Eğitim, Engelli Eğitimi, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9786054628841

Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı
E-kitap okumak için tıklayın