Önsöz
 
Bu eser, yıllardır bir arada çalıştığım değerli arkadaşım Yard.Doç.Dr.Ali Rıza Okur’un İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde savunulan ve kabul edilen doktora tezidir.
İşyeri sendika temsilciliği kurumunun iş yerlerinde çalışma barışının kurulmasında ve sürdürülmesindeki büyük rolü tez konusunun önemini ortaya koymaktadır. Gerçekten, işyeri sendika temsilcileri mevzuat ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen görev ve yetkilerin dışında çok yanlı ilişkilerinden doğan fiilli güce sahiptirler. Dengeli bir sendikacılık ve toplu sözleşme düzeninin kurulmasında işyeri sendika temsilciliğinin yerinin iyi bilinmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekir. İşte Yard.Doç.Dr. Ali Rıza Okur araştırmasını bu bakış açılarından ve geniş kapsamlı olarak yapmıştır. Yazar eserini hazırlarken sadece kitap, makale ve mahkeme kararlarını da ele almakla kalmamış, değişik iş kollarındaki toplu iş sözleşmelerini, sendika tüzükleri ile temsilci yönetmeliklerini de incelemiştir.
Tezin basımı maddi imkansızlık nedeniyle gecikiş ve bu arada 2821 sayılı sendikalar kanunu konu ile ilgili düzenlemelerde bazı değişiklikler yapmıştır. Bununla birlikte eser, bu alandaki gelişmeye ışık tuttuğu gibi, bugün için de geniş ölçüde yararlanabilecek niteliktedir.
Yard.Doç.Dr. Ali Rıza Okur’u titiz ve sabırlı bir çalışma ürünü olan bu çalışması için kutlar, başarılarının sürmesini dilerim.
 
Prof.Dr.Nuri Çelik
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi
Ali Rıza Okur
Marmara Üniversitesi
Türü: Hukuk, İş Hukuku
Yayın Tarihi: 1985
 
 
 
Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi
E-kitap okumak için tıklayın

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir