Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler” sekizinci baskısı, tükenen yedinci baskıya müteakip mevcut ihtiyacı karşılamaya yönelik bir ara baskı niteliğindedir. Bununla beraber eserimiz bu baskı için tümüyle gözden geçirilmiş ve gerek literatür gerekse yargı kararları bakımından önemli güncellemeler yapılmıştır.

Ayrıca Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat değişiklikleri de işlenmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Uluslararası Suçlar
 • Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 • Hürriyete Karşı Suçlar
 • Şerefe Karşı Suçlar
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • Genel Tehlike Yaratan Suçlar
 • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 • Aile Düzenine Karşı Suçlar
 • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Karşı Suçlar
 • Bilişim Alanında Suçlar
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
 • Adliyeye Karşı Suçlar

KÜNYE BİLGİLERİ

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler
Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan, Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: Ceza Hukuku – Özel
1155 Sayfa
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750232213

Bir Cevap Yazın