Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler” kitabımızın yedinci baskısında, daha önceki baskılarda da yer alan suç tipleriyle ilgili olarak TCK’da yapılan tüm değişiklikler titizlikle ele alınmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte gerek bu suçlar ve gerekse diğer suçlarla ilgili yeni tarihli yargı kararları mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde işlenmeye çalışılmıştır. Bu güncelleme ve geliştirme çalışmaları esnasında şu görülmüştür ki; özellikle 2014 yılında yapılan değişikliklerle ceza hukukunun suçla mücadelede öncelikli araç haline gelmeye başlamıştır. Ancak hemen ifade edelim ki, son değişiklikle bazı suç tiplerindeki cezaların önemli ölçüde artırılmış olması, verilen cezalar doğru bir şekilde infaz edilmediği sürece, suçla mücadele bakımından yeterli olmayacaktır. İşte yedinci baskıda bu görüşümüzün de gerekçelerini açıkça ortaya koyduk.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Uluslararası Suçlar
– Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
– Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
– Hürriyete Karşı Suçlar
– Şerefe Karşı Suçlar
– Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
– Malvarlığına Karşı Suçlar
– Genel Tehlike Yaratan Suçlar
– Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
– Kamu Güvenine Karşı Suçlar
– Genel Ahlaka Karşı Suçlar
– Aile Düzenine Karşı Suçlar
– Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Karşı Suçlar
– Bilişim Alanında Suçlar/Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar/Adliyeye Karşı Suçlar

KÜNYE BİLGİLERİ

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler
Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan, Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız, Arş. Gör. İlker Tepe
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Türü: Hukuk, Temel Kitaplar, Ceza Hukuku
1160 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3018 9

Bir Cevap Yazın