Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1

02.12.2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı 12 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yapılan bütün değişiklikler işlenerek hazırlanan ve on üçüncü basısı gerçekleşen eserde; kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanununa ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanununda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • Ceza Muhakemesi Kanunu
 • Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • Kabahatler Kanunu / Çocuk Koruma Kanunu
 • Terörle Mücadele Kanunu / Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • Adli Sicil Kanunu / Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
 • Basın Kanunu / Çek Kanunu / Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun / Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
 • Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanun

KÜNYE BİLGİLERİ

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: Ceza Hukuku
1136 Sayfa
1. Hamur 13×19 cm
ISBN: 9789750231940

Bir Cevap Yazın