Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler eserimizin güncellenmiş ve genişletilmiş beşinci baskısında, daha önceki baskılarımızda olduğu gibi gerek yerli gerekse yabancı güncel literatür titizlikle gözden geçirilmeye ve ilgili kısımlara yansıtılmaya gayret edilmiştir. Aynı şekilde güncel yargı kararları da sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendirilmiş ve tespit edilen sorunlara uygulamaya yön verecek şekilde çözüm önerileri getirilmiştir. Şüphesiz ki, bu güncelleştirme ve geliştirme çalışmaları esnasında eserimizin bir ders kitabı olma hüviyeti hassasiyetle korunmaya özen gösterilmiştir. Bununla beraber bazı konularda yeni tartışmalar açılmış (örneğin suça iştirakte nitelikli hallerin şeriklere sirayeti sorununda olduğu gibi) ve bu tartışmalar için kanaatlerimiz ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Ceza Hukukunun Temel Kavramları
– Ceza Hukuku Terimi – Tanım – Kavram – Ceza Hukukunun Görevi ve İşlevi
– Demokratik Hukuk Devletinde Ceza Hukukunun Temel İlkeleri
– Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci ve Ceza Sorumluluğunun Esasına Etkisi
– Ceza Hukukunun Kaynakları
– Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı
– Suç Genel Teorisi Kavramı
– Suçun Özel Görünüş Biçimleri Suçluların Çokluğu: Faillik ve İştirak
– Suçların Birleşmesi (Suçların İçtimai) – Yasaların Tekliği
– Yaptırım Teorisi
– Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler
– Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi

KÜNYE BİLGİLERİ

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan, Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız, Arş. Gör. İlker Tepe
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Türü: Hukuk, Ceza Hukuku
808 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 14×20 cm
ISBN: 975 02 3019 6

Bir Cevap Yazın