Türk Borçlar Kanunu (Genel Hükümler) ve Yürürlük Kanunu

Özel Hukuk alanında son yıllarda ülkemizde baş döndürücü bir şekilde peşi peşine mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiş olup, hiç şüphesiz en önemli değişikliklerden birisi de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6101 sayılı Yürürlük Kanunu’dur. Bu bağlamda bu eserin temel amacı Yüksek Mahkemenin anılan yasaları önüne gelen uyuşmazlıklar çerçevesinde nasıl yorumladığı konusunda ilkesel yaklaşımlarını yansıtmak, uygulama birliğine katkıda bulunmak ve doktrine ulaşılabilir sistematik içtihat zenginliği sağlanmaktadır.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
 • Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
 • Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
 • Genel İşlem Koşulları
 • Geri İstenememe
 • Borçların İfası
 • Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
 • Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi
 • Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
 • Zamanaşımından Feragat
 • Müteselsil Sorumluluk
 • Geçmişe Etkili Olma, Geçmişe Etkili Olmama Kuralı
 • Görülmekte Olan Davalara İlişkin Uygulama

KÜNYE BİLGİLERİ

Türk Borçlar Kanunu (Genel Hükümler) ve Yürürlük Kanunu
Muktedir Lale
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Borçlar Hukuku

2032 Sayfa
1. Hamur Sert Kapak 17×25 cm
ISBN: 975 02 3087 5

Bir Cevap Yazın