Tüketicinin Korunması Hukuku

Tüketicinin korunması ihtiyacı çokça sözleşme tarzındaki hukuki ilişkiler açısından ortaya çıkar. Sözleşmelerin güçsüz tarafı olarak tüketici bu gibi ilişkilerde özel biçimde korunmaya muhtaçtır. Bu çerçevede sözleşmelerin kuruluşunda, sözleşmelerin yürütülmesinde ve sözleşmelerin sona ermesinde tüketicinin karşılaştığı olumsuzlukların tüketici lehine giderilmesi kanun koyucunun görevi olmalıdır. Aynı zamanda “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” diyen Anayasamızın 172. maddesi hükmü gereği bu anayasal bir zorunluluk olarak da ortaya çıkar. Bu bağlamda Tüketicinin Korunması Hukuku tüketicinin toplumsal ve ekonomik yaşam içinde tüketici eğitiminden, ürün denetimine, sağlık uygulamalarından hukuki bilgilendirmeye kadar çok çeşitli alanlarda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik olarak getirilmiş düzenlemeleri kapsar. Tüketicinin Korunması Hukuku gün geçtikçe önemi ve kapsamı artan bir alan olmaktadır. Bu bağlamda tüketicinin günlük yaşamı içinde sıkça karşılaştığı genel işlem koşulları, taksitli satışlar, tüketici kredileri, konut finansman sözleşmeleri gibi pek çok sorun söz konusudur. Her biri hakkında ciltler dolusu kitap yazılabilecek bu alanların hepsine bu kitapta yer vermek imkânsızdır. Bu kitapta tüketicinin korunması hukukuna özgü olarak ortaya çıkan temel kavram ve kurumlar bir ders kitabı hacmini aşmayacak oranda verilmeye çalışılmıştır. Özellikle bu kitap, lisans seviyesinde ders kitabı olarak ya da çeşitli kurumların sınavlarına hazırlık amacıyla ya da gündelik yaşamımızda karşılaşabilecek tüketici sorunlarına ilişkin bilgi sahibi ve çözüme ulaşabilme amaçlarına ulaşabilmek için elverişli bir kaynak olacağı düşüncesiyle ele alınmıştır. Konu sonlarında yer alan klasik sorular ve kitap sonunda yer alan test soruları okuyucunun okuduklarını sınamasına ve daha iyi kavrayabilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca kitabın sonunda yer alan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun okuyucunun konuyla ilgili yasal dayanağa doğrudan ulaşmasını sağlayıcı bir kolaylık oluşturmaktadır.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Tüketicinin Korunmasının Temelleri
  • Tüketicinin Korunması Hukukunun Temeli Olarak Tüketici ve Tüketici İşlemi
  • Sözleşme Öncesi Aşamada Tüketicinin Korunması ve Sözleşme Özgürlüğü
  • Ayıplı İfa, Ürün Güvenliği ve Yiyecek Taklidi Ürünlerden Sorumluluk
  • TKHK’da Özel Olarak Düzenlenen Tüketici Sözleşmeleri
  • Diğer Tüketici Sözleşmeleri
  • Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması
  • Tüketici Kurulları
  • Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
  • Dilekçe Örnekleri

KÜNYE BİLGİLERİ

Tüketicinin Korunması Hukuku
Prof. Dr. Çağlar Özel
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Tüketici Hukuku
388 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 14×20 cm
ISBN: 975 02 3099 8