Tüketici Hukukunda Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat kurumunun ülkemizdeki geçmişi hayli eski olmakla birlikte, bu kurumun tüketici hukuku alanında aldığı görünüm konusundaki bilgi birikimi ile bilinç düzeyinin genel manevi tazminat hukukundaki bilgi ve bilinç düzeyinden daha aşağıda olduğu gözlenmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, ülkemizde tüketici hukukunun görece yeni bir alan olmasıdır. Diğer bir neden ise, manevi tazminat kurumunun, kapsamı itibarıyla çağın ruhuyla (sosyo-ekonomik, kültürel) birlikte yapısallık ve edimsellik kazanan dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Dolayısıyla bir kişinin maruz kaldığı hukuka aykırı eylem karşısında, kişilik haklarının ihlal edilip edilmediği hususunun her tekil dava bağlamında yeniden sorunsallaştırılması, eylemin çağın hukuk ve adalet hissiyatı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekir.

Bu kitap, manevi tazminat davasının genel koşullarını tüketici hukuku bağlamında açıklamaya çalışırken, kurumun özgül alanda, yargısal yorumlarla somutlaşan dinamik yapısını da metne alınan Yargıtay kararları ile okur bilincine sunmayı amaçlamıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Manevi Tazminat Davasının Koşulları
  • Görevli Yargı ve Uyuşmazlık Merci
  • Yetkili Yargı ve Uyuşmazlık Merci
  • Manevi Tazminat – Kısmi Dava – Belirsiz Alacak
  • Davası İlişkisi
  • Manevi Tazminat – Islah İlişkisi
  • Manevi Tazminat Davasında İspat
  • Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı
  • Manevi Tazminat Davasında Faiz
  • Emsal Yargıtay Kararları

KÜNYE BİLGİLERİ

Tüketici Hukukunda Manevi Tazminat Davası
Mehmet Akif Tutumlu
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku
407 Sayfa
1. Hamur Ciltli 17×25 cm
ISBN: 9789750231728

Bir Cevap Yazın