Toplu İş Hukuku El Kitabı

Toplu İş Hukuku El Kitabı adını taşıyan bu yayında Türk İş Hukukunun önemli bir bölümünü oluşturan sendikalar hukuku/toplu iş sözleşmesi ve iş mücadelesi (grev-lokavt vs) kavram ve konuları Anayasa değişiklikleri, 6356 sayılı STSK  ve ilgili diğer mevzuat ve ikincil düzenlemeler en son 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ve eklemeler de dikkate alınarak  incelenmiş ve sunulmaya çalışılmıştır.

Bu yapılırken ulaşılabilen en son tarihli Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay ile diğer mahkeme kararları da taranarak yer verilmiş ve tartışılmıştır. Ayrıca önemine göre mülga mevzuatımızla da karşılaştırmaya gidilmiş, hatta Alman / Avusturya ve  İsviçre hukuku ile de yer yer bağlantılar kurulup gereği ölçüsünde  bilgi sunulmuştur. Kitabın yeni toplu iş hukuku sistemimizi en son haliyle ve yetkin biçimde yansıtan bir yayın olduğu düşünülmekte ve ilgili çevreye saygıyla sunulmaktadır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • İş Hukuku – Uygulama Alanı – Özellikleri ve Çalışma Yaşamının Örgütleri
  • Toplu İş Hukuku ve Temel Kavramları
  • Sendikalar Hukuku
  • Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
  • İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

KÜNYE BİLGİLERİ

Toplu İş Hukuku El Kitabı
Prof. Dr. Ercan Akyiğit
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: İş Hukuku
840 Sayfa
1. Hamur 14×20 cm
ISBN: 9789750231926

Bir Cevap Yazın