Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz / R. Tükel
Çalıştay Programı
Düzenleme Kurulu ve Konuşmacılar
Çalıştaya Katılan Uzmanlık Dernekleri
Katılımcı Beklentileri / S. Kalaça
Kursun Amaç ve Hedefleri / T. Dağlı
KONFERANSLAR
Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve UDEK / R. Tükel
Ülkemizde Yeterlik Kurullarının Bulunduğu Nokta / Y. Çete
Klinik Eğitimde Kullanılabilecek Eğitim Kuramları ve Eğitim Tasarım Modelleri / S. Karabilgin, H. İ. Durak
Program Geliştirme Sürecinin Basamakları / H. fiahin
Program Geliştirmede Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Deneyimleri / F. Özgür
Genel Cerrahi Yeterlik Kurulu Deneyimi / S.Kılıçturgay, İ. Sayek
GRUP SUNUMLARI
Program Değerlendirme Yaklaşım ve Yöntemleri / M. A. Gülpınar
Eğitici Gelişimi ve Değerlendirmesi / B. Yeğen
Yeterlik Sınavında Kullanılan Yöntemler / S. Kalaça
PROGRAM GELİfiTİRME GRUBU: GRUP ÇALIfiMASI SÜRECİ VE ÜRÜNLERİ
Program Geliştirme Çalışma Grubu – Grup Çalışması – 1 / M. A. Gülpınar, B. Yeğen, T. Dağlı
Klinikte Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması / M. A.Gülpınar, B. Yeğen, T. Dağlı
YETERLİK SINAVI HAZIRLAMA GRUBU: GRUP ÇALIfiMASI SÜRECİ VE ÜRÜNLERİ
Yeterlik Sınavı Grubu – Grup Çalışması-1 Sorular-Sorunlar / S.Kalaça, S.Karabilgin, O. Gürbüz
Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (Objective Structured Clinical Examination -OSCE): Hazırlık Süreci ve Değerlendirme / S. Karabilgin
EYLEM PLANI
Program Geliştirme Grubu / M. A. Gülpınar, B. Yeğen, T. Dağlı
Yeterlik Sınavı Hazırlama / S.Kalaça, S.Karabilgin, O. Gürbüz
Katılımcıların Kursla İlgili Geri Bildirimleri / S. Kalaça
Genel Değerlendirme / T. Dağlı

Künye Bilgileri

Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme
Prof. Dr. Tolga Dağlı, Ulusal Yeterlik Kurulu Başkanı
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Eğitim, TUS, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Ekim 2008
175 Sayfa
ISBN:

 

E-Kitap okumak için tıklayın