Tıp Hukuku

Tıp hukuku alanındaki konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alan kitap, başta hekimler olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer vermektedir.
Sağlık çalışanlarının sorumlu tutulabileceği suçlar tek tek ayrıntılı olarak belirtilmiş ve unsurları ele alınmıştır. Bu suretle, kitap tıp hukuku alanındaki çoğu konunun bir arada ele alındığı bir kaynak niteliği taşımaktadır. Çalışma, tıp hukuku dersi alan tıp ve hukuk öğrencileri ile tıp mesleği mensupları için hazırlanmış özet kitap niteliğindedir.
Hasta Hakları Yönetmeliği ve mevzuattaki değişiklikler de kitaba işlenmiştir. Konuyu hızlıca öğrenmek isteyenlere yönelik olarak pratik bir şekilde hazırlanan kitapta dipnotlara yer verilmemiş, konunun akılda kalmasını kolaylaştırmak için; konu ile ilgili bazı gazete kupürleri ve karikatürlere de yer verilmiştir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumluluğu (Hukuk – Ceza – Disiplin)
– Sağlık Kuruluşlarının Kurumsal Sorumluluğu
– Tıp Ceza Hukuku
– Hekim ve Hasta Hakları
– Malpraktis

KÜNYE BİLGİLERİ

Tıp Hukuku
Prof. Dr. Hakan Hakeri
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Şubat 2015
Türü: Tıp Hukuku
551 Sayfa
1. Hamur 13×19
ISBN: 9789750232114

Bir Cevap Yazın