Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu

Özel yaşamın gizliliği hakkının ülkemizde farkına varılması ile birlikte hakkın hem özünde hem yakınında bulunan komşu haklar da keşfedildi ve bunlardan biri de kişisel verilerin korunması hakkı idi. TBMM’de halen tasarı halinde bekleyen ve uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Birliği Direktiflerinde çarpıcı düzenlemeler bulduğumuz ve kaynak olarak aldığımız bu hak kişinin toplumsal yaşamının düzenlenmesinden kişilik haklarına, özel yaşamına ve sağlık hakkına ilişkin birçok hakkı içine alan sui generis bir haktır. Kişinin kişisel verilerinin açıklanmaması önem teşkil etmektedir. Kitapta kişisel verilerin açıklanmaması tıp alanında incelenmiş ve kişinin sağlığına ilişkin verilerin açıklanmasının öncelikle Avrupa Birliği Direktiflerinde ve Uluslar arası sözleşmelerde düzenlemesi ele alınmıştır. Her ne kadar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu halen tasarı halinde olsa da 5237 sayılı TCK’da yer alan 136. madde ile nitelikli halin düzenlendiği 137. madde incelenmiş ve hekimin sır saklama yükümlülüğünün ihlali çerçevesinde de ele alınmıştır. Tıp alanında kişisel verilerin açıklanmasının istisnası olarak Suçu Bildirme Yükümlülüğünün kapsamı da ele alınmış ve eleştirilerimize de yer verilmiştir. Kitabı okurken özellikle sır saklama yükümlülüğünün ve meslek sırrının açıklanmasının kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanması ile birlikte değerlendirilmesine özellikle dikkat edilmesi önerilmektedir. 5237 sayılı TCK’da meslek sırrının açıklanması suçu düzenlenmemiş, kişisel veriler ile ilgili maddelere oldukça geniş kapsamda yer verilmiştir. Bunun en esaslı nedeni meslek sırrının açıklanması suçunun sağlık kuruluşları, sigortalar, merciler arası ekipler tarafından da işlenme tehlikesi ve hastanın sağlık hizmetini hekimden önce birçok kişiye müracaat ile almasıdır. Tıp alanında Kişisel Verilerin Açıklanması örnek kararlarla da zenginleştirilmiş olup, birçok uluslar arası sözleşme ile de kitap desteklenmiştir.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Sır Saklama ve Kişisel Veri Kavramı
  • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler
  • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi Suçu
  • Bildirim Yükümlülüğü

KÜNYE BİLGİLERİ

Tıp Alanında Kişisel Verilerin Açıklanması Suçu
Sabire Sanem Yılmaz
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Tıp Hukuku, Ceza Hukuku
224 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3084 4

Bir Cevap Yazın