Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Bitkisel Kaynaklı Ham Maddelerin Kullanımında Kalite, Etkinlik ve Güvenlik
Giriş – Tarih Öncesinde (Tıbbi) Bitkiler
Paleontolojik Çağ
Milattan Önce (MÖ 50000-0)
Milattan Sonra (MS 0-1900)
Doğal Hazine Kaynağı Olarak Bitkiler
Bitkisel Kaynaklı Ham Madde: Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Özellikleri
Farmakope ve Bitkisel Ürünler
Türk Farmakopesi Standartları
Farmakope’de Bitkisel Droglarda Kalite ile İlgili Kriterler
BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMI ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Etkinlik
Kalite
Güvenilirlik ve Güvenlik
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Yararlanılan İnternet Adresleri
Yararlanılabilecek Diğer Kaynaklar

2. Ünite
Tıbbi ve Aromatik Bitki ve Bitkisel Ürünlerin Kullanımında Etik
GİRİŞ
ETİK NEDİR?
Günlük Hayatta Etik
BİYOETİK
Biyolojik Çeşitlilik ve Çevre – Bitki Etiği
TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIMINDA ETİK
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Etik Üretimi
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Pazarlaması ve Ticaretinde Etik
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Etik ve Etik Olmayan Kullanımı
TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIMINDA SAKINCALI DURUMLAR
Bazı Uygulama ve Önlemler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Ek 1

3. Ünite
Bitkisel Ham Maddelerin Kullanıma Hazırlanması
GİRİŞ
BİTKİSEL FARMASÖTİK ÜRÜNLERDE GACP VE GMP
Tıbbi Bitkilerde İyi Tarım ve Toplama Uygulamları (GACP)
İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
DİSTİLASYON VE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ İLE HAZIRLAMA
Distilasyon
Ekstraksiyon
Perkolasyon
Maserasyon
İnfüzyon ve Dekoksiyon
Perkolasyon Hazırlanması
Ekstreler (Extracta)
Bitkisel Droglar (Plantae Medicinales)
Bitki Çayları (Plantae ad ptisanam)
Tentürler (Tinctura)
Aromatik Sular
FARMASÖTİK ŞEKİL HALİNE GETİRME
Çözeltiler
Şuruplar
Spiritler
Eliksirler
Posyonlar
Yarı Katı Preparatlar
Merhemler
Jeller
Kremler
Sabunlar
Yakılar
Katı Preparatlar
Tozlar
Granüleler
Tabletler
Kaplanmış Tabletler
Kapsüller (Capsulae gelatinae, Capsulae gelatinosae, Capsules gelatineuses, Gelules)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

4. Ünite
Bitkisel Hammadde ve Ürünlerin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
GİRİŞ
BİTKİSEL ÜRÜNLER NEDEN ZARARLIDIR?
ÖNEMLİ YAN ETKİLERİ OLAN DOĞAL ETKİN BİLEŞENLER
Aristoloik Asit
Atropin
β – Asaron
Berberin
Kalp Glikozitleri
İyot
Lektinler
Oksalatlar
Pirolizidin Alkaloitleri
Safrol
Salisilatlar
Siyanogenejtik Glikozitler
Tanenler
Tuyon
ÖNEMLİ YAN ETKİLERİ OLAN BİTKİSEL DROGLAR
Karsinojenik Reaksiyonlar
Alkannae radix (Havaciva kökü)
Senecio herba
Eupatorii herba
Rubia tinctorii radix (Boyacı kökü)
Rhamnus purshiana, Rhamni purshianae cortex (Cascara Sagrada)
Cocae folium
Farfarae folium
Euphorbia herba
Kalp-Damar Sistemi Rahatsızlıkları
Crataegi şos (Alıç çiçeği)
Ephedra herba (Deniz Üzümü)
Ginseng radix (Ginseng kökü)
Liquiritiae radix (Meyan kökü)
Gastrointestinal Rahatsızlıklar
Eucalyptii folium (Ökaliptus yaprağı)
Eucalypti aetheroleum [Ökaliptus (uçucu) yağı] Elaterii fructus (Acıdüvel, Acıdülek, Eşekhıyarı)
Bromelainum (Ananas suyundan elde edilen proteolitik enzim)
Echinaceae purpureae herba (Ekinezya)
Cimicifuga racemosae rhizoma (Black Cohosh)
Rusci aculeati rhizoma (Kuzukulağı, Tavşan memesi)
Taraxaci radix cum herba (Karahindibağ)
Hippocastani semen (Atkestanesi tohumu)
Menthae aetheroleum (Nane yağı)
Sabal fructus (Sabal meyvası)
Urtica radix (Isırgan otu kökü)
Curcumae longae rhizoma (Zerdaçal)
Salicis cortex (Kavak kabuğu)
Hydrastis rhizoma
Solunum Sistemi Rahatsızlıkları
Strobili lupuli (Şerbetçi otu)
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları
Kava kava rhizoma
Colae semen
Mate
Tanacetii şos (Gümüşdüğme)
Hyperici herba (Sarı Kantaron, Binbirdelik otu)
Salviae folium (Adaçayı yaprağı)
Gentianae radix (Centiyan kökü)
Üriner Sistem Rahatsızlıkları
Frangulae cortex (Barut ağacı kabuğu)
Sennae folium (Sinameki yaprağı), Sennae acutifoliae fructus (Sinameki meyvası)
Lini semen (keten tohumu)
Aloe (Sarısabır)
Cardui mariae fructus (Devedikeni meyvası)
Juniperi fructus (Ardıç meyvası)
Genel Alerjik Reaksiyonlar
Foeniculi fructus (Rezene meyvası), Foeniculi aetheroleum (Rezene uçucu yağı)
Asparagi rhizoma (Kuşkonmaz)
Ginkgo biloba (Mabet ağacı)
Pini aetheroleum (Çam yağı)
Arnicae şos (Arnika)
Helicis folium (Sarmaşık)
Capsici fructus (Kırmızıbiber)
Agni casti fructus (Hayıt meyvası)
Foenugraeci semen (Çörek otu)
Allii sativi bulbus (Sarımsak)
Populi gemma (Karakavak tomurcuğu)
Angelicae radix (Melek otu kökü)
Aurantii fructus (Portakal kabuğu)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

5. Ünite
Zehirli, Narkotik ve Halusinojenik Bitkiler
GİRİŞ
ZEHİR VE ZEHİR ETKİSİ NEDİR?
ZEHİRLERİN SINIFLANMASI
TOKSİK ETKİ TİPLERİ
SEKESTRASYON VE AKÜMÜLASYON
TOKSİK ETKİ MEKANİZMALARI
Yalın Toksik Etkiler
Özel Toksik Etkiler
İmmün Reaksiyonlar ve Allerji
Genetik Farklılıklara Bağlı Reaksiyonlar ve İdiyosenkrazi
Dayanıksızlık veya Aşırı Duyarlık Reaksiyonları
Bağımlılık ve Yoksunluk Reaksiyonları
ZEHİRLİ BİTKİLER
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIK TÜRLERİ
BAĞIMLILIK OLUŞTURAN DİĞER BİTKİLER
BİTKİLERİN SUİSTİMALİ
BİTKİLERLE TEDAVİ VE ZEHİRLENMELER İÇİN SON SÖZLER
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

6. Ünite
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Halk Arasında Kullanımı
GİRİŞ
HALK ARASINDA BİTKİLERİN KULLANIM ALANLARI
Gıda
Baharat
Çay Yapımında
İlaç
Boyar Madde
Yakacak
Silah
Nazarlık ve Süs Eşyası Olarak
Dekoratif ve Süs Bitkisi Olarak
Büyü
Parfümeri ve Kozmetik Sanayiinde
Selüloz Sanayiinde
Zararlılara Karşı
Hayvan Yemi Olarak
Mesken Yapımında
HALK ARASINDA BİTKİLERİN KULLANIM ŞEKİLLERİ
Toz
Hap
Dekoksiyon
İnfüzyon
HALK ARASINDA TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMDA BİTKİLERİN YERİ VE ÖNEMİ
HALK İLAÇLARI
BİTKİSEL HALK İLAÇLARI
Anadolu’da Halk Arasında Uygulanan Tedavi Şekilleri
Anadolu’da Halk Hekimliği Uygulamaları
HALK ARASINDAKİ TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAN BİTKİLERE ÖRNEKLER
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Gıda ve Baharat Olarak Kullanımı
GİRİŞ VE TARİHÇE
BİTKİLERİN GIDA VE BAHARAT OLARAK KULANIMINDA YERİ VE ÖNEMİ
BİTKİLERİN GIDA OLARAK KULLANIM ŞEKİLLERİ VE ÖRNEKLERİ
Çiğ Olarak Yenenler
Özel Bir İşlemden Sonra Kullanılan Bitkiler
Pişirildikten Sonra Yenenler
Kavrularak Kullanılan Bitkiler
Turşu Veya Salamurası Yapılarak Yenenler
Bazı Gıdalara Katılarak Yenen Bitkiler
Pekmez Hazırlanmasında Kullanılanlar
Reçel Yapımında Kullanılan Bitkiler
Kurutulduktan Sonra Kullanılan Bitkiler
BAHARAT OLARAK KULLANILAN BİTKİLER
Baharat Nedir?
Köri
Köfte Baharatı
Çin Baharatı
Berbere
Tavuk Baharatı
Baharat Olarak Kullanılan Bitkiler
Kekik (Thymus, Origanum, Satureja, Thymbra, Coridotyhmus Türleri)
Nane (Mentha Türleri)
Biberiye (Rosmarinus ofŞcinalis)
Oğulotu (Melissa ofŞcinalis)
Fesleğen, Reyhan (Ocimum basilicum)
Kimyon (Cuminum cyminum)
Frenk Kimyonu (Carum carvi)
Rezene (Foeniculum vulgare)
Kişniş (Coriandrum sativum)
Anason (Pimpinella anisum)
Dereotu (Anethum graveolens)
Maydanoz (Petroselinum crispum)
Roka (Eruca sativa)
Çörek Otu (Nigella sativa)
Safran (Crocus sativus)
Sumak (Rhus coriaria)
Karabiber (Piper nigrum)
Çemen Otu (Trigonella foenum-graecum)
ZenceŞl (Zingiber ofŞcinale)
KaranŞl (Eugenia caryophyllata)
Kırmızıbiber (Capsicum annuum)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Yararlanılan İnternet Adresleri

8. Ünite
Bitkisel Çaylar
GİRİŞ
BİTKİSEL ÇAYLAR
BİTKİSEL ÇAYLAR İÇİN UYGUN BİTKİ TEMİNİ
Bitkisel Çay Droglarının Depolanma ve Paketlenmesi
Bitkisel Drogların Depolandığı ve Saklandığı Kapların Özellikleri
Bitkisel Droglar Üzerinde Yapılan Kalite Kontrol Testleri
Bitkisel Droglarda Kontaminasyon
Mikrobiyal Kirlenme
Ağır Metal kirliliği
Bitki Koruma Ürünleriyle Oluşan Kirlenme
Radyoaktif Maddelerle Kirlenme
BİTKİSEL ÇAY ÇEŞİTLERİ
Mono Çaylar
Karışım Çaylar
Paket Çaylar
Poşet Çaylar
Çözünür (Instant) Çaylar
Püskürterek Kurutulmuş (spray-dried) Çaylar
Granüle Çaylar
BİTKİSEL ÇAY HAZIRLAMA
Drog /Sıvı Oranı
Drogun Öğütme Derecesi
Bitkisel Çay Hazırlama Yöntemleri
BİTKİSEL ÇAYLARIN KULLANILDIĞI RAHATSIZLIKLAR
Grip ve Soğuk Algınlığında
Bağışıklık Sistemi Rahatsızlıklarında
Gastrointestinal Sistem Bozukluklarında
Safra Kesesi Rahatsızlıklarında
Psikolojik Rahatsızlıklarda
Böbrek ve Mesane Rahatsızlıklarında
Kadın Hastalıklarında
Zayışama Çayları
BAZI FARMAKOPELERDE VE STANDART RUHSATLARDA YER ALAN KARIŞIM ÇAY REÇETELERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

9. Ünite
Tamamlayıcı Tedavi Sistemleri ve Kullanılan Bitkiler
GİRİŞ
TAMAMLAYICI TEDAVİ SİSTEMLERİNDE BİTKİLERİN YERİ VE ÖNEMİ
GELENEKSEL ÇİN TEDAVİ SİSTEMİ
Akupunktur
YUNANİ TEDAVİ SİSTEMİ
AYURVEDA
HOMEOPATİ
AROMATERAPİ
FİTOTERAPİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Okuma Parçası
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

10. Ünite
Tıbbi Bitkilerin Farklı Hastalıklarda Kullanımı
GİRİŞ
DOĞAL ÇEVRE VE YAŞAM-HASTALIK İLİŞKİSİ
DOĞAL ÇEVRE VE HASTALIK İLAÇ İLİŞKİSİ
FİTOTERAPİ NEDİR?
BİTKİSEL ÜRÜNLER İLE TEDAVİ
BİTKİSEL ÜRÜNLER İLE TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLAR
Sinir Sistemi Hastalıklarında Bitkisel Ürünlerin Kullanımı
Duyu Sistemi Hastalıklarında Bitkilerin Kullanımı
Hareket Sistemi Hastalıklarında Bitkilerin Kullanımı
Sindirim Sistemi Hastalıklarında Bitkilerin Kullanımı
Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıklarında Bitkilerin Kullanımı
Solunum Sistemi Hastalıklarında Bitkilerin Kullanımı
Boşaltım Sistemi Hastalıklarında Bitkilerin Kullanımı
Metabolizma ve Endokrin Sistem Hastalıklarında Bitkilerin Kullanımı
Üreme Sistemi ile İlgili Bitkilerin Kullanımı
Deri Hastalıklarında Bitkisel Ürünlerin Kullanımı
Enfeksiyon ve Bağışıklık Sistemi Hastalıklarında Bitkisel Ürünlerin Kullanımı
Kanser Hastalıklarında Bitkisel Ürünlerin Kullanımı
BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN SON SÖZLER
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

11. Ünite
Kişisel Bakım Ürünlerinde Kullanılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
GİRİŞ
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN BİTKİLERİN GÜVENLİĞİ
BİTKİLERİN KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI
Aromaterapi
Ayurvedik Cilt Bakımı
Bal ile Cilt Bakımı
Jojoba Yağı ile Cilt Bakımı
Shea Yağı ile Cilt Bakımı
Bitkisel Antioksidan Maddeler
Bitkisel Yağlar
Diğer Bitkisel Cilt Bakımı Madde ve Ürünleri
SONUÇ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

12. Ünite
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tarım ve Hayvancılık Alanlarında Kullanımı
GİRİŞ
TARIM VE HAYVANCILIK
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TARIM ALANINDA KULLANIMI
TARIMDA KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLERE ÖRNEKLER
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN HAYVANCILIKTA KULLANIMI
HAYVANCILIKTA KULLANILAN BİTKİLERE ÖRNEKLER
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
Yararlanılan İnternet Kaynakları

Sözlük

Künye Bilgileri

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği
Anadolu Üniversitesi
Türü: Bilim, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Etik, Eğitim, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
245 Sayfa

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği
E-kitap oku