Tıbbi Parazitoloji

Tıbbi Parazitoloji
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Parazitoloji’de Temel Kavramlar
Parazit Hastalıklarının Önemi
Parazitolojinin Tarihi
Birlikte Yaşam Çeşitliliği
Paraziolojide Sık Kullanılan Tanımlamalar
Parazitliğe Uyum, Yaşam Döngüsü Ve Çoğalma
Parazit Konak İlişkileri
Parazitlerin Konak Üzerindeki Etkileri
Konağın Parazit Üzerindeki Etkileri
Parazitler ve Konağın Yatkınlığı
PARAZİT HASTALIKLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE BULAŞMA YOLLARI
Parazitlerin Kaynağı
Parazitlerin Konağa Giriş Yolları
Parazitlerin Yayılış Coğrafyası ve Görülme Sıklığı
PARAZİT HASTALIKLARINDA BELİRTİ VE BULGULAR
PARAZİT HASTALIKLARINDA TANI VE KORUNMA YÖNTEMLERİNE GENEL BAKIŞ
Parazit Enfeksiyonlarında Tanı Yöntemleri
Etkene Yönelik İnceleme
Dolaylı (İndirekt) Tanı Yöntemleri
Parazit Enfeksiyonlarında Tedavi Yöntemleri
Korunma ve Kontrol
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

2. Ünite
İnsanda Yerleşen Parazitlerin S ınıflandırılmaları ve Genel Özellikleri
PARAZİTLERİN SINIFLANDIRILMASI VE İSİMLENDİRİLMESİ
TIBBİ ÖNEMİ OLAN PARAZİT PROTOZOONLAR
Filum:Sarcomastigophora
Filum: Sporozoa (Apicomplexa= Sporlular)
Filum: Ciliophora (Ciliata= Silliler)
TIBBİ ÖNEMİ OLAN HELMİNTLER (SOLUCANLAR) PARAZİTLERİN SINIFLANDIRILMASI VE PARAZİTLİKLERİ
Filum: Planthelminthes (Yassıkurtlar)
Clasis: Trematoda (Karaciğer Kelebekleri)
Clasis: Cestoda (Şeritler, Tenyalar)
Filum: Nematoda (Yuvarlak Solucanlar)
Filum: Acanthocephala (Başı Dikenliler)
TIBBİ ÖNEMİ OLAN ARTHROPOD (EKLEMBACAKLI) PARAZİTLER
PARAZİTER HASTALIKLARIN İSİMLENDİRİLMESİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

3. Ünite
Parazitolojide Kullanılan Tanı Yöntemleri
GİRİŞ
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ÖRNEKLERİNİN PARAZİTOLOJİK İNCELENMESİ
Gastrointestinal Örneklerin Toplanması
Dışkı Örneklerinin Toplanması
Perianal Örneklerin Toplanması
Duoedonal Örneklerin Toplanması (Entero-Test)
Sigmoidoskopik İncelemeler
Karaciğer Apseleri
Dışkı Örneklerinin Makroskobik İncelenmesi
Dışkı örneklerinin Mikroskobik İncelenmesi
Direkt İnceleme
Çoğaltma Yöntemleri
Boyama Yöntemleri
Parazitlerin Kültürü
Dışkı Örneklerinin İncelenmesinde Kullanılan Koruyucular
KAN ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
Kan Örneklerinin Toplanması ve Laboratuvara Taşınması
Kan Örneklerinin Korunması ve Depolanması
Kan Örneklerinin Parazitolojik İncelenmesi
İnce Yayma ve Kalın Damla Kan Preparatlarının Hazırlanması
Kan Yayma Preparatlarının Boyanması
Kan Örneklerinin İncelenmesinde Kullanılan Çoğaltma Yöntemleri
Buffy coat yöntemi
Knott Çoğaltma Yöntemi
QBC Mikrohemotokrit Santrifüj Yöntemi ile Çoğaltma
Membran Filtrasyon Yöntemi
Tripanosomlar İçin Üçlü Santrifüj Yöntemi
VAJİNAL VE ÜRETRAL ÖRNEKLERİN PARAZİTOLOJİK İNCELENMESİ
Vajinal ve Üretral Örneklerinin Direkt İncelenmesi
Trichomonas Vaginalis Tanısında Kültür ve Antijen Saptama Yöntemi
TIBBI PARAZİTOLOİJİDE KULLANILAN SEROLOJİK TANI YÖNTEMLERİ
Antijen Saptama
Parazit DNA’sının Belirlenmesi
HAYVAN DENEYLERİ VE KSENODİAGNOZİS
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

4. Ünite
Sindirim Sisteminde Yaşayan Protozoonlar
PARAZİT PROTOZOONLARIN ÖNEMİ
AMEBİASİS (AMİPLİ DİZANTERİ)
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Sindirim Sisteminde Yerleşen Diğer Amipler
Özgür Yaşayan Amipler ve Sebep Oldukları Hastalıklar
Naegleria Türleri
Acanthamoeba Türleri
GİARDİOSİS:
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Bağırsaklarda Yaşayan Diğer Kamçılılar
ISOSPORİASİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
CRYPTOSPORİDİOSİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
BLASTOCYSTOSİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi
CYCLOSPORİOSİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
MİCROSPORİDİOSİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
DİENTAMOEBİASİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
BALANTİDİOSİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

5. Ünite
Kan-Doku ve ürogenital Sistemde Yaşayan Protozoonlar
KAN VE DOKULARDA YAŞAYANLAR
MALARİASİS (Malarya-Sıtma)
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
BABESİOSİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
TOXOPLASMOSİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi
SARCOCYSTİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
LEİSHMANİOSİS
Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
TRYPANOSOMİASİS
Epidemiyolojisi
Hastalık belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
ÜROGENİTAL SİSTEM PARAZİTLERİ
Trichomoniasis
Epidemiyoloji
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

6. Ünite
Nematodlar (Yuvarlak Solucanlar)
GİRİŞ
BAĞIRSAK NEMATODLARI
Ascariosis
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Ankilostomiyoz/Nekatoriyoz (Çengelli Solucanlar)
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Strongilloidiosis
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Trichostrongillosis
Enterobiosis
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Trichuriosis
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Trichinosis (Trişinler)
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
DOLAŞIM SİSTEMİ VE DOKU NEMATODLARI
Wuchereria Bancrofti
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
Onchocerca Volvulus
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Loa Loa
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Dracunculus Medinensis (Medine Kurdu)
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
Larva Migrans Hastalıkları
Deri Larva Migrans Etkenleri
Visseral (İç Organlar) Larva Migrans Etkenleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

7. Ünite
Trematodlar
GİRİŞ
BAĞIRSAKLARDA YAŞAYAN TREMATODLAR
KARACİĞERDE YAŞAYAN TREMATODLAR
Fasciola hepatica
Hastalığın epidemiyolojisi
Hastalığın belirtileri
Tanı
Tedavi ve korunma
Fasciola gigantica
Dicrocoelium dentriticum (lanceolatum)
Hastalığın epidemiyolojisi
Hastalığın belirtileri
Tanı
Tedavi ve korunma
Clonorchis sinensis
Hastalığın epidemiyolojisi
Hastalığın belirtileri
Tanı
Tedavi ve korunma
Opisthorchis felineus ve O viverrini
AKCİĞERDE YAŞAYAN TREMATODLAR
Hastalığın epidemiyolojisi
Hastalığın belirtileri
Tanı
Tedavi ve korunma
KANDA YAŞAYAN TREMATODLAR
Schistosoma haematobium
Hastalığın epidemiyolojisi
Hastalığın belirtileri
Tanı
Tedavi ve korunma
Schistosoma mansoni
Hastalığın epidemiyolojisi
Hastalık belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
Schistosoma japonicum
Hastalığın epidemiyolojisi
Hastalık belirtileri
Tanı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

8. Ünite
Sestodlar (Şerit Solucanlar)
GİRİŞ
BAĞIRSAKLARDA YAŞAYAN SESTODLAR (ŞERİT SOLUCANLAR)
Taenia saginata (Sığır Tenyası)
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Taenia solium (Domuz Tenyası)
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Kontrol
Hymenolepiosis
Hastalığın Epidemiyoloji
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
Hymenolepis diminuta
Hastalığın Epidemiyoloji
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
Diplidiasis
Hastalığın Epidemiyoloji
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
Diphylobothriosis
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
DOKU SESTODLARI (SESTODLARIN LARVAL FORMLARI)
Sistiserkozis (Taenia solium)
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalığın Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
Kist Hidatik Hastalığı (Echinococcus granulosus)
Echinococcus granulosus
Hidatik Kist
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
Alveolar Hidatik Kist
Hastalığın Epidemiyolojisi
Hastalık Belirtileri
Tanı
Tedavi ve Korunma
Sparganoz (Spirometra mansonoides)
Tanı
Tedavi ve Korunma
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

9. Ünite
Arthropoda (Eklembacaklılar)
ARTHROPODLARIN TIBBİ AÇIDAN ÖNEMİ
PARAZİT ARTHROPODA GRUPLARI
AKARLAR VE KENELER (ACARINA)
Uyuz Böcekleri (Sarcoptidae)
Keneler (Ixodidae)
Kırım-Kongo Kanamalı Hastalığı
BÖCEKLER (INSECTA)
Bitler (Phthiraptera)
İnsan vücut biti (Pediculus corporis)
İnsan baş biti (Pediculus capitis)
İnsan kasık biti (Pthirus pubis)
Yarımkanatlılar (Hemiptera)
Redüvidler (Reduviidae)
Tahta Kuruları (Cimicidae)
Pireler (Siphonaptera)
Sinekler (Diptera)
Sivrisinekler (Culicidae)
Sokucu Tatarcıklar (Ceratopogonidae)
Psychodidae (Tatarcıklar)
Miyaz (Miyasis) Sinekleri (Musciodea ve Oestriodea)
Muscidae (Karasinekler)
At sinekleri (Tabanidae)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

10. Ünite
Sıra Dışı ve Nadir Görülen Parazit Hastalıkları
SIRA DIŞI VE NADİR GÖRÜLEN PARAZİT HASTALIKLARI
İNSANDA NADİR GÖRÜLEN BAĞIRSAK NEMATODLARI
Nadir Görülen Çengelli Solucan Türleri
Ancylostoma braziliense
Ancylostoma caninum
Ancylostoma ceylanicum
Ancylostoma malayanum
İnsanda Nadir Görülen Diğer Nematodlar
Ascaris suum
Strongyloidies fuelleborni
Eustrongylides türleri
Nadir Görülen Trichinella Türleri
Gongylonema türleri
Agamomermis hominis
İNSANDA NADİR GÖRÜLEN FİLARYOZ ETKENLERİ
DiroŞlaria immitis
DiroŞlaria repens
DiroŞlaria tenuis
DiroŞlaria ursi
Dipetalonema sp
Angiostronglylus cantonensis
Loaina Türleri
Anisakidae Türleri
Gnathostoma Türleri
NADİR GÖRÜLEN SESTOD ENFEKSİYONLARI
İnsanda Nadir Görülen Cyclophyllid Sestodlar ve Metasestod Evreleri
Taenia brauni
Taenia crassiceps
Taeniosis glomerata
Taeniosis multiceps (Coenurosis)
Taenia saginata asiatica
Taenia serialis
Taeniosis taeniaformis
Echinococcosis vogeli Bertiella studer
Bertiella mucronata
Inermicapsifer madagascariensis
Mesocestoides Türleri
Raillietina celebensis
Raillietina demerariensis
İnsanda Nadir Görülen Pseudophyllid Sestodlar
Digramma braun
Dipylidium caninum
Diphyllobothrium cordatum
Diphyllobothrium paciŞcum
Diphyllobothrium yonagoensis
Diplogonoporus grandi
Ligula Türleri
Spirometra Türleri
İNSANDA NADİR GÖRÜLEN TREMATODLAR
Schistosoma mekongi
Schistosoma intercalatum
Schistozomal Dermatid
Gymnophalloides
Haplorchis taichui
SÜLÜKLER VE İNSAN SAĞLIĞI
Dış Hirudiniosis
İç Hirudiniosis
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan İnternet Kaynakları
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Künye Bilgileri

Tıbbi Parazitoloji
Anadolu Üniversitesi
Türü: Bilim, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
272 Sayfa
Tıbbi Parazitoloji
E-kitap okumak için tıklayın