Terazi Aylık Hukuk Dergisi / Sayı 98

Değerli okurlarımız, Torba Yasalarla yoğun olarak kanun değişikliklerinin gerçekleştiği bir dönemde, birbirinden zengin makalelerle hazırlanmış bir sayıyı sizlere sunmaktayız. Adem Kartalın “Teknik Araçlarla İzleme ve Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi, Ali Erdem Sevdim’in “Hâkimlere ve Savcılara Verilen Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Yolunun Kapalı Olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6’ncı ve 13’üncü Maddeleri Çerçevesinde İncelenmesi” ve Kutlay Telli’nin“Sanatsal İfadenin Korunması ve Sınırları Üzerine” başlıklı çalışmaları bu sayımızdaki hakemli makalelerimizdir. Ercan Akyiğit’in “Stajyerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Konumu (I)”, Necati Meran’ın “Cinsel İstismar ve Saldırı Suçlarında 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Yorumlar”, Mustafa Albayrak’ın “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Karşısında Kişisel Verilerle İlgili Suçların Değerlendirilmesi”, Eren Toprak’ın “Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Uygulamasına İlişkin Mevzuat Değişikliklerinin Değerlendirilmesi” , Nazım Taha Koçak ile Recep İbiş’in “Vergi Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı” ve Sedat Şan’ın “Türk Ceza Hukukunda Fikri İçtima” adlı güncel konulara değinilen makaleleri de dergimizde yer almaktadır. Yorumlar ve Görüşler kısmında İlhami Güneş’in “Üniter Avrupa Patent Mahkemesine Doğru Giden Süreçte Gelişmeler”, Nurullah Karakaş’ın “ABD Federal Yüksek Mahkemesi’nin Polis Memurlarının Aşırı Güç Kullanmalarına İlişkin Kararı” ve Vakkas Demir’in “Ticari Faaliyeti Olmayan Emekli Limited Şirket Ortağından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilemeyeceğine İlişkin Yargı Kararı”nın ilginizi çekeceğine inanıyoruz. Baro Seçimlerinde tüm adaylara başarılar diler, hukukun temel taşları olan avukatlar için hayırlı olmasını temenni ederiz. (Önsöz’den)

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Adem KARTAL: Teknik Araçlarla İzleme ve Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi/ Dr. Ali Erdem SEVDİM: Hakim ve Savcılara Verilen Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Yolunun Kapalı Olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. ve 13. Maddeleri Çerçevesinde İncelenmesi/ Dr. Kutlay TELLİ: Sanatsal İfadenin Korunması ve Sınırları Üzerine/Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT: Stajyerlerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Konumu/ Mustafa ALBAYRAK: Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Karşısında Kişisel Verilerle İlgili Suçların Değerlendirilmesi/ Nazım Taha KOÇAK – Recep İBİŞ: Vergi Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı/ Necati MERAN: Cinsel İstismar ve Saldırı Suçlarında 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Yorumlar/ Sedat ŞAN: Türk Ceza Hukukunda Fikri İçtima/ Dr. Eren TOPRAK: Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Uygulamasına İlişkin Mevzuat Değişikliklerinin Değerlendirilmesi/ Vakkas DEMİR: Ticari Faaliyeti Olmayan Limited Şirketin, Emekli Ortağından SGDP Kesilemeyeceğine İlişkin Yargı Kararı/ İlhami GÜNEŞ: Üniter Avrupa Patent Mahkemesine Doğru Giden Süreçte Gelişmeler /Çev.: Nurullah KARAKAŞ: ABD Federal Yüksek Mahkemesi’nin Polis Memurlarının Aşırı Güç Kullanmalarına İlişkin Kararı: Plumhoff ET AL. v. Rickard (572 U.S.-2014)/ Mehmet Akif TUTUMLU: Tüketici Hakem Heyetinin Esas Hakkında Karar Vermekten Kaçınması/Akif YILDIRIM: “Meslek Örgütlerinin Seçimleri” ile “Yerel Seçimler” Bireysel Başvuruya Konu Olabilir mi?/ Rüknettin KUMKALE: Serbest Meslekte Muhasebe İşlemleri/Remzi ÖZMEN: “Cumhurbaşkanı”nın Başına Ne Gelir?/Yüksek Yargı Kararları/Hukuk Dünyasından Haberler/ Hukuk Ajandası

KÜNYE BİLGİLERİ

Terazi Aylık Hukuk Dergisi
Sayı: 98
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Dergi, Hukuk
188 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 19×27 cm
ISBN: 698 02 1410 9

Bir Cevap Yazın