Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat

Gerek öğrenciler, gerekse uygulamacılar için hazırlanan derleme, ceza ve ceza muhakemesi mevzuatındaki güncel gelişmeleri takip etme zorunluluğu ve ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Kanun güncellemeleri için, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü kayıtları, yönetmelik güncellemeleri için ise, Adalet Bakanlığı kayıtları esas alınmıştır. Seçilen kanun ve yönetmeliklerin, yapılan en son değişiklikleri içermesine özen gösterilmiştir. Mevzuat Derlemesinde Yer Alan Bazı Kanun ve Yönetmelikler; • Türk Ceza Kanunu • Ceza Muhakemesi Kanunu • Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun • Kabahatler Kanunu • Çocuk Koruma Kanunu • Terörle Mücadele Kanunu • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu • Adli Sicil Kanunu • Basın Kanunu • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği • Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği • Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik • Adli Kolluk Yönetmeliği • Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik • Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş ve Görev Yetkileri Hakkında Yönetmelik • Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı işleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat

KÜNYE BİLGİLERİ

Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan, Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız, Arş. Gör. İlker Tepe
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Türü: Hukuk, Ceza Hukuku
774 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 14×20 cm
ISBN: 975 02 3014 1

Bir Cevap Yazın