TBMM Genel Kurulundaki Yerleşik Uygulamalar

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Önsöz
Sunuş
Tbmm Genel Kurulu’ndaki Yerleşik Uygulamalar

Tbmm Genel Kurulu’nda Törensel Uygulamalar (Ritüeller)
Saygı duruşu
Kişilere saygı duruşu
Atatürk’e saygı duruşu
1924 Anayasası Dönemi (1938-1960)
1961 Anayasası dönemi (1961-1980)
1982 Anayasası Dönemi (1982- )
Devlet Büyükleri ile Önemli Siyasal Figürlere saygı duruşu
Diğer üyeler için saygı duruşu
Olaylara saygı duruşu
Cumhurbaşkanının açılış konuşması ve İstiklal Marşı
1921-1924 Anayasaları dönemi
1961 Anayasası Dönemi
1982 Anayasası dönemi
23 Nisan özel gündem
Kesintisiz Uygulama
Danışma Kurulu önerisi
23 Nisan Özel Görüşmesi ve Özel Gündem
23 Nisan’da İstiklal Marşı Okunması, Yoklama ve Cumhurbaşkanlarının Teşrifi
Konuşmacılar
Selamlamalar
Bütçe Görüşmeleri Sırasında Orduya Selam
Yabancı Devlet Adamlarının Genel Kurulda Konuşmaları ve konukların selamlanması
Yabancı Konukların Genel Kurulda konuşmaları
Konukların Genel Kurulu Selamlaması
Deklarasyonlar
Kürsü Uygulamaları
Başkanlık Kürsüsü
Oturumu yöneten Başkan
Kürsüde görevli katip üyeler
Kürsüye yürüyüş ve gong çalma
Divan üyelerinin kürsüyü terkedememeleri kuralı
Kürsüde oturma ve evrakın katip üyeler okunması
Kürsüdeki Divan Üyelerinin Giyimi
Kürsüde muhalefetin temsilinin zorunluluğu: Kürsünün tarafsızlığı
Konuşmacı Kürsüsüne İlişkin Kurallar

TEAMÜLLER
Gündem Dışı Konuşma Teamülü
Gündem Dışı Konuşmanın Tarihçesi
Gündem Dışı Konuşmanın Gerekçeleri
Gündem Dışı Konuşma Teamülü
Milletvekili talebi üzerine gündem dışı konuşma
Hükümetin talebi üzerine gündem dışı konuşma
Gündem dışı konuşma yapılamayan haller
İçtüzükteki gündem dışı konuşma tanımı ile teamüldeki gündem dışı konuşmanın tanımı
Gündem dışı konuşma teamülünün özellikleri
Gündem Dışı Konuşmada Çözüm Önerileri
Gündeme İlişkin Teamüller
Birleşimi Açma, Görüşmelere Başlama, Gündeme Geçme ve “Birleşimin Başında” Teamülü
Gündeme ilişkin teamüller
Gündem kitapçığına ilişkin teamüller
Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları
Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri
Bilgiye sunulan TBMM Başkanlığı Tezkereleri, önerileri, önergeleri
Tatil ve aravermede toplantıya çağrı önergesine ilişkin Başkanlık Tezkeresi
Yabancı Heyetlerin Ülkemizi Ziyaretine İlişkin Başkanlık Tezkeresi
Onaya sunulan TBMM Başkanlığı Tezkereleri, önerileri, önergeleri
Dostluk Grubu Kurulmasına İlişkin Tezkereler
Yurt Dışına Çıkışla İlgili Başkanlık Tezkereleri
Siyasi Parti Grupları ve Milletvekili Önergeleri ve Tezkereleri
Denetim Önergeleri
Doğrudan gündeme alma önergeleri
Geri çekme önergeleri
İstifa Önergeleri
Komisyon Başkanlığı Tezkereleri
Komisyon Başkanlık Divanına Seçim Tezkereleri
Komisyon Başkanlığının Diğer Tezkereleri
Danışma Kurulu ve Siyasal Parti Grubu önerileri
Danışma Kurulu ya da Grup Önerileri Hakkında Usul Tartışması Teamülü
Danışma Kurulu ve Grup önerilerinin görüşülme sırası: Küçükten büyüğe ve en son iktidar önerisi
Başbakanlık Tezkereleri
Anayasanın 82. maddesi Gereğince Sunulan Tezkereler
Anayasanın 82. Maddesi Gereğince Sunulan Tezkereler
Anayasanın 121 ve 122. Maddesi Gereğince Sunulan Tezkereler
Dokunulmazlık Tezkereleri
Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Özel Gündemde Yer Alacak İşler
Bakanlar Kuruluna İlişkin Özel Gündemler
Yeni Kurulan Bakanlar Kuruluna Güven
Görevdeki Hükümete Güven
Gensoru
Bütçe
Meclis Soruşturmasına İlişkin Özel Gündem
Genel Görüşmeye İlişkin Özel Gündem
Genel Görüşme Önergesi Üzerine Genel Görüşme
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Üzerine Genel Görüşme
Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Seçim
Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Oylaması Yapılacak İşler
Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Meclis Soruşturması Raporları
Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Genel Görüşme ve Meclis Araştırması
Yapılmasına Dair Öngörüşmeler
Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Sözlü Sorular
Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler
Kısmın başlığına ilişkin teamüller
8. Kısımdaki işlerin sırasının değiştirilmesine ilişkin teamül
KHK’lere ve Yetki Kanunu Tasarılarının İlk Sıralarda Yer Almasına
İlişkin Teamülü
Görüşmelere yarım kalan işlerden başlanması teamülü
En önce görüşülecek iş: Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler
Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Görüşülmesine İlişkin Teamüller
Önergelere ilişkin teamüller
Değişiklik önergesi sayısı
Grup kuramayan siyasal parti mensuplarının önerge hakkı bakımından
bağımsız sayılması teamülü
Komisyon ve hükümetin önerge haklarına ilişkin teamüller
Siyasi parti grupları ve milletvekillerinin önerge haklarına ilişkin teamüller
Önergelerin verilme zamanına ilişkin teamüller
Sistematik açısından önergelerin verilme zamanı
Önergelerin işleme alınmasına ilişkin teamüller: Geliş sırası ve aykırılık sırası
Komisyonun takdire bırakma ya da çoğunluğu olmadığı için katılamaması teamülü
Önerge üzerinde konuşma hakkı ve konuşmayı engelleme teamülü
Kapatma önergeleri ya da naylon önergeyle engelleme teamülü
Engelleme yöntemi olarak uzun maddeler ve gerekçeleri
Önergelerdeki imzaların okunmasına ilişkin teamüller
Önerge gerekçelerinin okunmaması teamülü
Önergeyle önerilemeyecek hususlara ilişkin teamüller
Geçici madde ihdası önergelerine ilişkin teamül
Önergelerin komisyonca geri istenmesine ilişkin teamüller
Tekriri Müzakere teamülü
Konuşmalara ilişkin teamüller
Son söz milletvekilinindir kuralına ilişkin teamüller
Oyunun rengini belli etme kuralına ilişkin teamül
Konuşma hakkı ve konuşma sıralamasına ilişkin teamüller
Bürokratların konuşmasına ilişkin teamüller
Sataşmadan ya da yanlış anlaşılmadan dolayı konuşmaya ilişkin teamüller
Geçen tutanak hakkında konuşma ve tutanakta düzeltme teamülleri
Pek kısa söz teamülü
Usul tartışmasına ilişkin teamüller
Usul esastan önce gelir teamülü
Usul tartışmalarında Başkanın takdiri teamülü
Bir engelleme (obstrüksiyon) aracı olarak usul tartışmaları
Usul tartışmasında isteme ilişkin teamüller
Usul tartışması konuları
Usul tartışmasının sonuçları
Oylamalara ilişkin teamüller
İşaretle Oylama
Açık Oylama
Gizli Oylama
Oylamalarda çeşitli durumlar: Vekaleten oy
Oylamalarda çeşitli durumlar: Toplantı yetersayısı
Oylamalarda çeşitli durumlar: Karar yetersayısı
Görüşme yöntemine ilişkin çeşitli teamüller
Genel Kurulda Birleştirme Yasağına ilişkin teamül
Temel Kanuna ilişkin teamüller
Bölümlerdeki madde sayısına ilişkin teamüller
Esas bakımından temel kanunlara ilişkin teamüller
Temel kanunlarda söz ve önerge işlemi
SONUÇ YERİNE
KAYNAKÇA

Künye Bilgileri

TBMM Genel Kurulundaki Yerleşik Uygulamalar
Fahri Bakırcı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları
Türü: Siyaset, Demokrasi, Türkiye Tarihi, Siyasi Kurumlar, Parlamenter Sistem, Siyasi Tarih, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2015
437 Sayfa
ISBN: 978-975-8805-53-2

 

E-Kitap okumak için tıklayın