Tarihin Sessiz Dili Damgalar

Elinizdeki kitap, halı-kilim ve diğer dokumalarla, at koşumları, kaya resimleri, mezar taşları, evlerin dış cepheleri, sokak işaretleriyle, otobüs duraklarında karşılaştığımız veya arkeolojik ve etnografik eserlerden günümüze kadar gelmiş olan maddî kültür unsurlarındaki “işaretler” ile “damgalar” üzerinde, 14 ülkede saha çalışmaları yapılarak tespit edilmiş verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Bahsedilen maddi kültür unsurlarındaki “şekil” ve “damgalar” yorumlanarak farklı bir kültür tarihi yazılmıştır. Ayrıca etnografik eserlerin görülenden farklı boyutları olduğu, bunların en “otantik tarihî belgeler” olarak kabul edilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Aksoy, “damgalar”ın tarihin bilinen kadim dönemlerinden günümüze kadar geldikleri ve taşıdıkları anlamlarla tarihe şahitlik ettiklerine dikkat çekerek, etnografik eserlere farklı bakış açısı ve bir “kültür teorisi” önermiştir. Sahasında önemli bir boşluğu dolduran Tarihin Sessiz Dili Damgalar adlı kitap, kültür araştırmaları yapanlar için bir başvuru kaynağıdır.

14 ülkede saha araştırmaları yapılarak, 18 yılda hazırlanan kitapta, en çok kullanılan 208 damganın çizimi yapılarak, damgalar dizini oluşturulmuş ve 14 ülkeden ve 6 Özerk Cumhuriyetten 579 fotoğraf kullanılmıştır.

Mustafa AKSOY
1959’da Kadirli’de dünyaya geldi.
1982 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümünde lisans öğrenimine başladı. Birinci sınıfın ikinci yarıyılında, girdiği bölümün adı YÖK kanunu ile değiştirildiğinden, 1986 yılında yeni adıyla Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.
1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunduğu “Safahat’taki Bazı Kavramların Sosyolojik Tahlili” adlı teziyle yüksek lisans öğrenimini, 1995 yılında aynı enstitüde hazırladığı “Kültür Sosyolojisi Açısından Elazığ ve Ağrı Köylerinde Aileye, Evliliğe ve Sosyal Hayata İlişkin Gelenekler” adlı teziyle de doktorasını tamamladı.
Uzmanlık alanı uygulamalı sosyoloji ve kültür sosyolojisi olan Aksoy, saha araştırmalarına aşırı ilgisinden dolayı çalışmalarında, sosyolojinin en zahmetli alanlarından biri olan uygulamalı sosyoloji konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle kendi imkânlarıyla1990 yılından beri çeşitli ülkelerde ve bölgelerde saha çalışmaları yapmış olup, bu çalışmalarına devam etmektedir.
Kendi deyimiyle, en mutlu olduğu anlar, saha araştırması sürecinde yeni bir insanla tanıştığı ya da bir kültür unsuru hakkında inceleme yaptığı anlardır.
Aksoy’un en büyük amacı, batıdan doğuya uzanan geniş kültür coğrafyasında saha araştırmaları yaparak Yakutistan üzerinden Alaska’ya varmaktır.

Görev Yaptığı Kurumlar:
• 1988-1994 arasında MEB’e bağlı olarak çeşitli liselerde felsefe grubu öğretmenliği yaptı.
• 1994 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde başladığı öğretim üyeliği görevini hâlen sürdürmektedir.
• 1996-1997 eğitim-öğretim yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinde (Türkistan/Kazakistan) misafir öğretim elemanı olarak hizmet verdi.
• 1999-2001 eğitim-öğretim yıllarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (Bişkek/ Kırgızistan) misafir öğretim elemanı olarak görev yaptı ve bu görevi sırasında Üniversite’nin armasını tasarladı.

Saha Çalışması Yaptığı Ülkeler:
Rusya, Tuva Özerk Cumhuriyeti, Hakasya Özerk Cumhuriyeti, Altay Özerk Cumhuriyeti, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti, Mari El Özerk Cumhuriyeti, Komi Özerk Cumhuriyeti Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Karakalpakistn, Türkmenistan, İran, Azerbaycan, Türkiye, Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova.

Yayımlanmış Eserleri:
1. Kültür Sosyolojisi Açısından Doğu Anadolu, İstanbul 1996.(Bu kitabın ikinci baskısı Doğu Anadolu Kültürü Üzerine Bir İnceleme (adıyla yayınlanmıştır), İstanbul, 2007.
2. Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı, İstanbul 1996.
3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları (Z. Avşar ile birlikte), Ankara, 1998.
4. Sosyal Bilimler ve Sosyoloji, İstanbul, 2000.
5. Mehmet Eröz Armağanı (Osman Yorulmaz ile birlikte), İstanbul 2011.
6. Avşar Kültür Coğrafyası ve Halk Kültürü (Y. Kalafat ve Adnan M. Kaya ile ortak), Ankara 2012.
7. Bilimin Mabedinde Yöntem Meselesi, İstanbul, 2013.

KÜNYE BİLGİLERİ

Tarihin Sessiz Dili Damgalar / The Silent Language of History Damgas
Mustafa Aksoy
Çeviren: Hilmi Demircioğlu
Yeni İnsan Yayınevi
Yayın Tarihi: Temmuz 2014
Türü: Tarih, Araştırma-İnceleme, Toplum
440 Sayfa
Şömizli sert kapak, keten bez 22×32 cm
ISBN: 978-605-125-879-9

Bir Cevap Yazın