Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci

Tarih Metafiziği, insanın evrendeki konumunu felsefi bir temelde incelemektir. Bu bağlamda insan olmayı gerçekleştiren yeteneklerin neler oldukları, bu yeteneklerin tarihî süreci nasıl oluş-turdukları ve yönettikleri, insanlığın bir gayesinin olup olmadığının araştırılması tarih metafiziğinin omurgasını oluşturmaktadır. Sıralanan bu sorunlar köken, süreç ve gaye bağlamları altında tartışılmaktadır.

Tarih Metafiziği adlı bu çalışmada modern döneme kadar genel olarak insanların tarihe bakış açılarını yansıtan “tarih düşüncesi”nin yapısı sergilenmektedir. Modern dönem tarih düşüncesini temsil eden “tarih metafiziği”nin özellikleri ve tarih düşüncesinden farklılaşma nedenleri üze-rinde durulmaktadır.

Günümüzde tarihin nasıl yorumlanması gerektiğinin bir örneğini sunan tarihin yapısı, yeni felsefi yaklaşım olarak denenmiştir. Tarihte ilerleme olduğuna ilişkin görüşler “tarihin yönü” bağlamında değerlendirilmektedir. Tarihsel bütünlüğü ve amacı sorunları “tarihte anlam” başlığı altında yorumlanmaktadır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci
Ayhan Bıçak
Dergâh Yayınları
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Felsefe-Düşünce, Tarih Felsefesi
271 sayfa 16,5×23,5 cm
ISBN: 978-975-995-538-0

Bir Cevap Yazın