Süheylî Dîvânı

İçindekiler

* Ön Söz
* Kaynakça
* Kısaltmalar
* Süheylî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Düşünce Yapısı Hayatı
* Süheylî’nin Edebî Kişiliği
* Süheylî’nin Düşünce Yapısı
* Süheylî’nin Eserleri
* Acâ‘İbü’l-Me‘Âsir ve Garâ’ibü’n-Nevâdir
* Fezâ’il-i Şâm
* Münşe’ât
* Târîh-i Mescid-İ Harâm
* Târîh-i Mısr-I Kadîm
* Târîh-i Mısr-I Cedîd
* Târîh-i Şâhî
* Dîvân
* Nüshanın Tavsîfi
* Nüshanın Yazım Özellikleri
* Metnin Kuruluşu İle İlgili Notlar
* Metin Kasîdeler
* Musammatlar
* Gazeller

Künye Bilgileri

Süheylî Dîvânı
Ahmed bin Hemdem Kethudâ
Dr. M. Esat Harmancı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Sayfa: 328
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751734150

Süheylî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın