Şirket Denetimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde sermaye şirketlerinin tamamına bağımsız denetim zorunluluğu getirilmişken, 2012 yılında 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle sadece Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması öngörülmüştür. 2013 yılında ise 6455 sayılı Kanunla bağımsız denetim dışında kalan anonim şirketler ile tarım satış kooperatifleri ve birliklerine denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Böylece, başlangıçta tek olan denetim sistemi, bağımsız denetim ve denetim olmak üzere ikiye ayrılmıştır. TTK, bağımsız denetim ile denetimden geçmemiş finansal tablolar ile yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş hükmünde sayılacağını hükme bağlamıştır. TTK’da bunların yanı sıra Devletin denetimine ve özel denetçiye de yer verilmiştir. Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6335 ile 6455 sayılı kanunlarla yapılan değişikliklere, 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na, konuya ilişkin yönetmeliklere ve tebliğlere göre güncellenen bu eserde, Türk Ticaret Kanunu’nun ve 660 sayılı KHK’nın şirket denetimi ile bağımsız denetçiye, denetçiye ve özel denetçiye ilişkin düzenlemeleri, tüm yönleriyle ele alınmaktadır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Bağımsız Denetçi
– Bağımsız Denetimin Konusu ve Kapsamı
– Bağımsız Denetim Raporu ve Görüş Yazısı Türleri
– Denetçi
– Özel Denetçi ve Özel Denetim Raporu
– Denetçinin Denetimi
– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
– Denetçilerin Hukuki ve Cezaî Sorumlulukları
– Bakanlık Denetimi
 
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Şirket Denetimi
Soner Altaş
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: Şirketler Hukuku
519 Sayfa
1. Hamur Sert Kapak 17×25 cm
ISBN: 975 02 3114 8

Bir Cevap Yazın