Şeyh Gâlib Dîvânı

Mehmet Es’ad (Gâlib) 1171 / 1757 – 58 yılında İstanbul’da Yenikapı Mevlevihâne»
yakınlarındaki bir evde doğdu. Babası Mustafa Reşid Efendi, annesi Amine Hatun’dur.
İlk bilgilerini babasından alan Gâlib, bir gazelinde, onun yolunu tuttuğunu, duâ ve
senâlarla söyleyerek onu “Mürşid-i Üstâd-ı Kül” diye övmekte ve sağlığını dilemektedir.

Künye Bilgileri

Şeyh Gâlib Dîvânı
Hazırlayan: Prof. Dr. Naci Okçu
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Giriş Sayfa: 9
Metin Sayfa: 464
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751733535

Şeyh Gâlib Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın
(Giriş)

Şeyh Gâlib Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın
(Metin)