Sehâbî Dîvânı

İçindekiler

* Ön Söz
* Giriş
* Sehâbî
* Hayatı
* Adı ve Memleketi
* Kânûnî Sultan Süleymân’a Yakınlığı
* Edebi Kişiliği
* Şiir Anlayışı
* Sanatı
* Eserleri
* Dîvân
* Nüsha Tavsifi
* Dîvân’ın Muhtevası
* Tedbîr-i İksîr
* Kaynakça

Künye Bilgileri

Sehâbî Dîvânı
Hazırlayan: Cemal Bayak
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Giriş: 15 Sayfa
Metin: 194 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN 9789751734136

Sehâbî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın
(Giriş)

Sehâbî Dîvânı
E-kitap okumak için tıklayın
(Metin)