Seçme Yazılar V

“Bir marksist için, devrimci bir durum olmaksızın bir devrimin olanaksız olduğu tartışmasızdır, ama her devrimci durum da devrime yol açmaz. Genel olarak söylersek, devrimci bir durumun belirtileri nelerdir? Üç büyük belirtiyi gösterirken kesinlikle hata yapmamış oluruz: 1) Egemen sınıflar için hiçbir değişiklik olmaksızın kendi egemenliklerini korumalarının olanaksız olduğu zaman; şu ya da bu biçimde ‘üstteki sınıflar’ arasında bir kriz, ezilen sınıfların hoşnutsuzluk ve öfkesinin had safhaya ulaşmasıyla egemen sınıfın siyasetinde bir çatlağa yol açan bir kriz olduğu zaman. Devrimin olması için, genellikle ‘alttaki sı-nıfların’ eskisi gibi yaşamak ‘istememesi’ yeterli değildir; aynı zamanda ‘üstteki sınıfların’ da eskisi gibi ‘yaşayamaması’ gerekir. 2) Ezilen sınıfların sıkıntılarının ve gereksinimlerinin her zamankinden çok daha fazla ağırlaştığı zaman; 3) Yukardaki nedenlerin bir sonucu olarak, ‘barış zama-nı’nda soyulmalarına şikayet etmeden izin veren, ama çalkantılı dönemlerde, hem bunalımın koşulları tarafından, hem de ‘üstteki sınıflar’ın kendileri tarafından bağımsız tarihsel eyleme itilen kitlelerin faaliyetinde oldukça büyük artış olduğu zaman.” (V. İ. Lenin)

– II. ENTERNASYONAL’İN ÇÖKÜŞÜ
– PROLETER DEVRİMİ VE DÖNEK KAUTSKY
– KURUCU MECLİS ÜZERİNE TEZLER
– VANDERVELDE’İN DEVLET ÜZERİNE YENİ KİTABI

“The Collapse of The Second International” (II. Enternasyonal’in Çöküşü), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 21, Moscow 1964’den ve “The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky” (Proleter Devrim ve Dönek Kautsky), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 28, Moscow 1974’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Seçme Yazılar V
V. İ. Lenin
Çeviren: İlhan Erman
İlkeriş Yayınları
Yayın Tarihi: Eylül 2011
Türü: Siyaset, İdeoloji
224 Sayfa
10,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4087-129

Bir Cevap Yazın