Seçme Yazılar IV

“Ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı (yani ayrılma sorununu kararlaştırılmasının tam olarak özgür ve demokratik bir yönteminin anayasal güvencesi), hiçbir koşul altında, belli bir ulusun ayrılmasının uygunluğuyla karıştırılamaz. Sosyal-demokrat parti, ayrılmanın uygunluğu sorununu, her özgül durumda, bir bütün olarak toplumsal gelişmenin ve proletaryanın sosyalizm için yürüttüğü sınıf mücadelesinin çıkarlarına yararlı olup olmadığına bakarak karar vermek zorundadır.” (V. İ. Lenin)

– ERMENİ SOSYAL-DEMOKRATLARININ BİLDİRGESİ ÜZERİNE
– PROGRAMIMIZDA ULUSAL SORUN
– ULUSAL SORUN ÜZERİNE TEZLER
– ULUSAL SORUN ÜZERİNE KARAR
– “ULUSAL-KÜLTÜREL” ÖZERKLİK
– RSDİP’NİN ULUSAL PROGRAMI
– ULUSAL SORUN ÜZERİNE ELEŞTİREL NOTLAR
– ULUSAL SORUN ÜZERİNE BİR KONFERANS İÇİN NOTLAR
– ULUSLARIN KENDİ KADERLERİNİ BELİRLEME HAKKI
– BÜYÜK-RUSLARIN ULUSAL ONURU ÜZERİNE
– ULUSAL SORUN VE SÖMÜRGELER SORUNU ÜZERİNE TEZLERİN ÖN TASLAĞI

“On the Manifesto of the Armenian Social-Democrats” (Ermeni Sosyal-Demokratlarının Bildirgesi Üzerine) ve “The National Question in Our Programme” (Programımızda Ulusal Sorun), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 6, Moscow 1964; “Resolution on The National Question” (Ulusal Sorun Üzerine Karar), “‘Cultural-National’ Autonomy” (“Ulusal-Kültürel” Özerklik) ve “The National Programme of the R.S.D.L.P.” (RSDİP’nin Ulusal Programı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 19, Moscow 1964; “Critical Remarks on the National Question” (Ulusal Sorun Üzerine Eleştirel Notlar) ve “The Right of Nations to Self-Determination” (Ulusların Kendi Kaderlerini Belirleme Hakkı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 20, Moscow 1964; “On the National Pride of the Great Russians” (Büyük-Rusların Ulusal Onuru Üzerine), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1964; “Preliminary Draft Theses on National and Colonial Questions for the Second Congress of the Communist International“ (Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin Ön Taslağı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 31, Moscow 1965; “Theses for a Lecture on the National Question” (Ulusal Sorun Üzerine Bir Konferans İçin Notlar), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 41, Moscow 1977’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Seçme Yazılar IV
V. İ. Lenin
Çeviren: İlhan Erman
İlkeriş Yayınları
Yayın Tarihi: Aralık 2010
Türü: Siyaset, İdeoloji
228 Sayfa
10,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4087-112

Bir Cevap Yazın