Seçme Yazılar III

“Ezen sınıflar, büyük devrimcileri yaşadıkları sürece sürekli olarak izlemişler, onların öğretilerini en vahşi düşmanlıkla, en koyu kinle, en ahlaksız yalan ve iftira kampanyalarıyla karşılamışlardır. Ölümlerinden sonra ise, onları zararsız ikonlara dönüştürmeye, azizleştirmeye, deyim yerindeyse, ezilen sınıfları ‘teselli etmek’ ve aldatmak için onların adlarını bir haleyle süslemeye girişirlerken, diğer taraftan da devrimci öğretinin özü kuşa çevrilir, devrimci keskinliği köreltilir ve sıradanlaştırılır. Günümüzde, burjuvazi ve işçi sınıfı hareketi içindeki oportünistler, marksizmin bu biçimde ‘düzeltilmesi’ konusunda anlaşıyorlar. Onlar, marksist öğretinin devrimci yanını, devrimci ruhunu bir yana bırakıyorlar, siliyorlar ve çarpıtıyorlar. Burjuvazi için kabul edilebilir görünen ya da kabul edilen şeyleri ön plana çıkarıyorlar ve övüyorlar.”

– BUGÜNKÜ DEVRİMDE PROLETARYANIN GÖREVLERİ (NİSAN TEZLERİ)
– DEVRİM DERSLERİ
– DEVRİMİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ
– DEVLET VE DEVRİM
– MARKSİZM VE AYAKLANMA
– MERKEZ KOMİTESİ ÜYELERİNE MEKTUP

“The Task of the Proletariat in Present Revolution” (Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri – Nisan Tezleri), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 24, Moscow 1964’den; “Lesson of the Revolution” (Devrim Dersleri), One of the Fundamental Questions of the Revolution (Devrimin Temel Sorunlarından Biri) ve “The State and Revolution. The Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution” (Devlet ve Devrim. Marksist Devlet Teorisi ve Devrimde Proletaryanın Görevleri), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 25, Moscow 1964’den; Marxism and Insurrection (Marksizm ve Ayaklanma) ve “Letter to Central Committee Members” (Merkez Komite Üyelerine Mektup), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 26, Moscow 1964’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Seçme Yazılar III
V. İ. Lenin
Çeviren: İlhan Erman
İlkeriş Yayınları
Yayın Tarihi: Haziran 2010
Türü: Siyaset, İdeoloji
210 Sayfa
10,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4087-105

Bir Cevap Yazın