Seçme Yazılar II

“Çağdaş sosyal-demokrasinin Jakobenleri –bolşevikler, Vperyodcular, Syezdovcular, Proletaryciler (yani Vperyod yanlıları, ‘Kongre’ grubu ya da Proletary yanlıları)–, verilmiş ve türetilmiş tüm adlarıyla bolşevikler, sloganlarıyla, devrimci ve cumhuriyetçi küçük-burjuvaziyi ve özellikle köylülüğü, bir sınıf olarak proletaryanın tutarlı demokratizmi düzeyine yükseltmek istiyorlar. Onlar, halkın, yani proletarya ve köylülüğün, özgürlüğün düşmanlarını acımasızca yok ederek, onların direncini zorla ezerek, serfliğin, Asyatik barbarlığın ve insan aşağılanmasının her türlü lanetli kalıntılarına karşı hiç bir ödün vermeden, monarşi ve aristokrasiyle ‘avamca’ hesaplaşmasını istiyorlar.”

– 1905 DEVRİMİ ÜZERİNE KONFERANS
– İKİ TAKTİK
– RUSYA DEVRİMİ VE PROLETARYANIN GÖREVLERİ
– MOSKOVA AYAKLANMASINDAN ALINACAK DERSLER
– GERİLLA SAVAŞI

“Lecture on the 1905 Revolution” (1905 Devrimi Üzerine Konferans), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 23, Moscow 1964’den; “Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution” (Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 9, Moscow 1972’den; “The Russian Revolution and the Tasks of the Proletariat” (Rusya Devrimi ve Proletaryanın Görevleri), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 10, Moscow 1965’den; “Lessons of the Moscow Uprising” (Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler) ve “Guerrilla Warfare” (Gerilla Savaşı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1965’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

KÜNYE BİLGİLERİ

Seçme Yazılar II
V. İ. Lenin
Çeviren: İlhan Erman
İlkeriş Yayınları
Yayın Tarihi: Haziran 2010
Türü: Siyaset, İdeoloji
230 Sayfa
10,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4087-099

Bir Cevap Yazın