Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap

Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap
Ahmet Mithat Efendi ve Kemal Paşazade Sait Bey Arasında Cereyan Eden Bir Polemik

Bütün bir Tanzimat ve Servet-i Fünun devirlerini ve hatta Meşrutiyet devrinin de ilk yıllarını eserleriyle dolduran Ahmet Mithat Efendi’nin birden çok sıfatı vardır: Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, tarihçi, ilahiyatçı, felsefeci… O, bütün bu alanlarda ciltler dolusu eseri bulunan, edebiyat-tan coğrafyaya, müzikten dinler tarihine hemen her konuda kalem oynatmış ve okuyucularını her alandan haberdar etmek isteyen bir gazeteci, bir ansiklopedisttir.

Kemal Paşazade Sait’in Fransızca tercümelerdeki çeviri hatalarını söz konusu ettiği Galatat-ı Tercüme adlı eseri dolayısıyla Ahmet Midhat Efendi’yle mektuplaşmaları, Türk edebiyatının ilk polemiklerinden biridir ve tenkit tarihimiz açısından önemlidir.

Bu eser, sadece bu kitapla ortaya çıkan meselelerin açıklanmasının değil, şahsî birçok alıngan-lıkların da bir ifadesidir. Biz bu münakaşa sırasında, Ahmet Mithat Efendi’nin batı edebiyatına olan ilgi ve vukufuyla birlikte, geniş okuma iştihasına da yakından şahit oluyoruz.

KÜNYE BİLGİLERİ

Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap
Ahmet Mithat Efendi
Hazırlayan: Zeynep Kerman
Dergâh Yayınları
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: Edebiyat, Edebiyat Tarihi, Polemik
108 Sayfa
13,5×21 cm
ISBN: 978-975-995-555-7

Bir Cevap Yazın